Yirmi Üçüncü Lem'a'nın son kısımlarında kıyametten bahseden âyetin konu ile alâkası nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İKİNCİ SUAL: Tabiattan vazgeçen ve imana gelen zat diyor ki: 'Her mevcut, her cihette, her işinde ve her şeyinde ve her şe'ninde meşiet-i İlâhiyeye ve kudret-i Rabbâniyeye tâbi olması, çok azîm bir hakikattir. Azameti cihetinde dar zihinlerimize sıkışmıyor. Halbuki gözümüzle gördüğümüz bu nihayet derecede mebzuliyet, hem hilkat ve icad-ı eşyadaki hadsiz suhulet, hem sabık burhanlarınızla tahakkuk eden, vahdet yolundaki icad-ı eşyada nihayet derecede kolaylık ve suhulet, hem nass-ı Kur'ân ile beyan edilen مَا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ اِلاَّ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ
["Sizin yaratılmanız da diriltilmeniz de tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir." (Lokman, 31/28) "Kıyametin gerçekleşmesi göz açıp kapayıncaya kadar, yahut ondan da yakındır." (Nahl, 16/77)] gibi âyetlerin sarahaten gösterdikleri nihayet derecede kolaylık, o hakikat-i azîmeyi, en makbul ve en mâkul bir mesele olduğunu gösteriyorlar. Bu kolaylığın sırrı ve hikmeti nedir?' "(1)

Burada tevhitte sonsuz bir kolaylık, şirk ve küfürde ise son derece bir zorluk olduğu izah ediliyor. Kıyametten bahseden âyet ise Allah’ın kudretinin ne kadar büyük ve haşmetli olduğuna işaret ediyor ki, O’nun için şu dünyayı harap edip yeniden inşa etmek, göz açıp kapamak kadar kolay ve ani bir şeydir. Ama aynı fiil tesadüfe ve sebeplere havale edilirse, vuku bulması imkânsızdır. İşte bu âyet bu manayı takviye ve teyit ediyor.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Üçüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...