"Miktar-ı kaderî ve miktar-ı ilmî olmazsa, binler harici ve maddi kalıplar, küçücük bir hayvanın cesedinde istimal edilmek lazım gelir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"... Kader, ilmin bir nevidir ki, her şeyin manevi ve mahsus kalıbı hükmünde bir miktar tayin eder. Ve o miktar-ı kaderî, o şeyin vücuduna bir plan, bir model hükmüne geçer. Kudret icad ettiği vakit, gayet suhuletle, o kaderî miktar üstünde icad eder. Eğer o şey muhit ve hadsiz ve ezelî bir ilmin sahibi olan Kadîr-i Zülcelâle verilmezse, sabıkan geçtiği gibi, binler müşkülat değil, belki yüz muhalât ortaya düşer. Çünkü o miktar-ı kaderî ve miktar-ı ilmî olmazsa, binler harici ve maddi kalıplar, küçücük bir hayvanın cesedinde istimal edilmek lâzım gelir."(1)

Bir arı düşünelim, bu arının faraza on adet azası bulunsun ve bu azalar gayet hassas, sanatlı, düzgün ve ölçekli bir şekilde bulunuyorlar. Bu azaların plan ve ölçeği ya harici ve maddi kalıplar tarafından basılmıştır ki o zaman on adet ayrı ayrı kalıp lazım gelir. Biz arıya baktığımızda böyle harici ve maddi bir kalıp göremediğimiz gibi, alamet ve işaretleri de ortada bulunmuyor.

Bu mantığı diğer canlılar içinde düşünecek olursak, canlılar adedince harici ve maddi kalıpların olması gerekirdi. Yani kainattaki her bir eşyayı harici ve maddi kalıplar tab ediyor olsa idi, kâinat kadar belki daha büyük bir kalıplar aleminin göz önünde olması gerekirdi. Oysa biz o kalıpları ve öyle bir alemi göremiyoruz.

Ya da "Sonsuz ilim ve irade sahibi bir Allah’ın kader planı ile bu canlılar, bu eşya ve bu kâinat icat ediliyor." dememiz gerekir ki en makul ve mantıklı olanı da budur. Kader, ilmin bir çeşididir ki, her şeyin manevi ve mahsus kalıbı hükmünde bir miktar tayin eder. Ve o kaderin biçtiği miktar, o şeyin vücuduna bir plan, bir model hükmüne geçer. Kudret icat ettiği vakit; gayet kolaylıkla o kaderin takdir etmiş olduğu miktar ve ölçek üstünde icat eder.

Varlıkların özellikleri, var olmaları, alacağı özel şekiller, nasıl oldukları ve nasıl olacakları İmam-ı Mübin’de yazılır, gösterilir. Zamanı geldiğinde yaratılmaları, o yazılmış şekillere girmelerinin nasıl olacağı Kitab-ı Mübin’de her an yazılmaktadır ve Allah’ın kudreti ile gerçekleşir.

1) bk. Lem'alar, Yirmi Üçüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...