Yirmi Üçüncü Söz'ün girişindeki ayetlerin kısa bir izahını yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tîn Sûresi'nde geçen bu ayet-i kerimelerin mealleri şöyledir:

“Muhakkak ki, biz insanı en güzel bir şekilde yarattık. Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik. Ancak, iman edip sâlih ameller işleyenler başka. (Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.) (Tîn, 95/4-6)

Bu Söz’ün iki mebhasında, bu üç ayet-i kerimenin manevi tefsiri yapılmıştır. “En güzel şekilde yaratılmak (ahsen-i takvim) ne demektir? İnsan âlâ-yı illiyyîne, yani manen en yüksek mertebelere nasıl çıkar ve esfel-i safilîn olan en aşağı derecelere nasıl iner?” konuları on ayrı bahiste, değişik yönleriyle izah edilmiştir.

Burada sadece şunu ifade edelim ki, insan istidat cihetiyle bütün mahlukattan daha güzel, daha yüksek bir makamdadır. Bu büyük sermayeyi Allah’ın razı olduğu şekilde kullanan insanlar, hem dünyada manen yükselirler, hem de ahirette en yüksek saadet menzillerinde ebediyen mükâfat görürler. Bu istidat sermayesini nefsin arzuları ve şeytanın desiseleri istikametinde kullanan kimseler ise, hem bu dünyada küfür ve isyan ehli olmak gibi en aşağı derecelere düşer, hem de ahirette cehennem azabına maruz kalırlar.

“Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere dünyaya gelir.” hakikatince, bütün insanlar ahsen-i takvimde yaratılmışlardır. Onların esfel-i safilîne indirilmeleri onların kendi iradelerini yanlış kullanmaları sebebiyledir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...