Block title
Block content

Yirmi Üçüncü Söz'ün girişindeki âyetlerin kısa bir izahını yapar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tîn sûresi'nde geçen bu âyet-i kerîmelerin meâlleri şöyledir:

“Muhakkak ki, biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik. Ancak, îmân edip salih ameller işleyenler başka. (Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.)” (Tîn, 95/4-6)

Bu Söz’ün iki mebhasında, derse konu olan üç âyet-i kerîmenin manevî tefsiri yapılmıştır. “En güzel biçimde yaratılmak (ahsen-i takvim) ne demektir? İnsan âlâ-yı illiyyîne, yâni manen en yüksek mertebelere nasıl çıkar ve esfel-i safilîn olan en aşağı derecelere nasıl iner?” konuları on ayrı bahiste, değişik yönleriyle açıklanmıştır.

Burada sadece şunu ifade edelim ki, insan istidat yönüyle bütün mahlûkattan daha güzel, daha yüksektir. Bu büyük sermayeyi Allah’ın razı olduğu şekilde kullanan insanlar, hem dünyada manen yükselirler hem de âhirette en yüksek saâdet menzillerinde ebediyen mükâfat görürler. Bu istidat sermayesini nefsin arzuları ve şeytanın vesveseleri doğrultusunda kullanan kimseler ise, hem bu dünyada küfür ve isyan ehli olmak gibi en aşağı derecelere düşerler hem de âhirette cehennem azabına maruz kalırlar.

“Her doğan çocuk İslâm fıtratı üzere dünyaya gelir.” hakikatince, bütün insanlar ahsen-i takvimde yaratılmışlardır. Onların esfel-i safilîne indirilmeleri onların kendi iradelerini yanlış kullanmaları sonunda olmuştur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Paylaş

BENZER SORULAR

Yükleniyor...