Yirmi Üçüncü Söz'ün girişindeki âyetlerin kısa bir izahını yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tîn Sûresi'nde geçen bu âyet-i kerîmelerin meâlleri şöyledir:

“Muhakkak ki, biz insanı en güzel bir şekilde yarattık. Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik. Ancak, îmân edip salih ameller işleyenler başka. (Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.)” (Tîn Suresi, 95/4-6)

Bu Söz’ün iki mebhasında, bu üç âyet-i kerîmenin manevî tefsiri yapılmıştır. “En güzel şekilde yaratılmak (ahsen-i takvim) ne demektir? İnsan âlâ-yı illiyyîne, yâni manen en yüksek mertebelere nasıl çıkar ve esfel-i safilîn olan en aşağı derecelere nasıl iner?” konuları on ayrı bahiste, değişik yönleriyle izah edilmiştir.

Burada sadece şunu ifade edelim ki, insan istidat cihetiyle bütün mahlûkattan daha güzel, daha yüksek bir makamdadır. Bu büyük sermayeyi Allah’ın razı olduğu şekilde kullanan insanlar, hem dünyada manen yükselirler, hem de âhirette en yüksek saâdet menzillerinde ebediyen mükâfat görürler. Bu istidat sermayesini nefsin arzuları ve şeytanın desiseleri istikametinde kullanan kimseler ise, hem bu dünyada küfür ve isyan ehli olmak gibi en aşağı derecelere düşer, hem de âhirette cehennem azabına maruz kalırlar.

“Her doğan çocuk İslâm fıtratı üzere dünyaya gelir.” hakikatince, bütün insanlar ahsen-i takvimde yaratılmışlardır. Onların esfel-i safilîne indirilmeleri onların kendi iradelerini yanlış kullanmaları sebebiyledir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...