"Yüz hasiyeti ve faydası bulunan Evrad-ı Kudsiye-i Şah-ı Nakşibendi'yi veya bin hasiyeti bulunan Cevşenü'l-Kebir" Hasiyet ne demektir? Sadece Cevşen okumak yeterli mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hasiyet, sadece bir menfaat ya da olağanüstü bir hâl değildir; manevi sevaplar ve mertebeler manasına gelmektedir. Kişi bu gibi evrat ve duaları halis bir niyet ile okursa, Allah’ın rızasını kazanır ve kurbiyetine ulaşır. "Yüz veya bin hasiyet"ten kastedilen mana; o virdlerin ve duaların mahiyetindeki derin manalar, imana dair incelikler, maddi ve manevi faydalardır.

Cevşen'in diğer vird ve dualardan daha üstün ve ihatalı olması, hem Peygamber Efendimiz (asm)'in bir niyazı olması cihetiyle hem de Allah’ın binbir ismi ile iltica edilmesinden dolayıdır. Cevşen'in böyle küllî ve geniş olması, diğer dua ve virdleri okumaya mani değildir. Zaman müsait olursa hepsinden okunabilir. Her virdin ve her duanın feyzi ve bereketi ayrıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...