Âdem Aleyhisselam için "talim", insanlar için ise, "taallüm" tabirlerinin kullanılmasının hikmeti nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Talim”; ilim öğretmek, ilim sahibi kılmak demektir. Burada, talim-i esmanın ilahi bir ihsan olduğu manası öne çıkmaktadır.

“Taallüm”de ise; ilim tahsil etmek, iradesini bu konuya teksif etmek, âlim olmak için gayret göstermek esastır. Yani, birincisinde “öğretme”, ikincisinde ise “öğrenme” manası hâkimdir.

Ayrıca, “taallüm” kelimesi, karşılıklı müzakere ile ilim tahsil etme manasına geldiğinden, ilmin insanların müşterek gayretleriyle terakki ettiğine de bir işaret vardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...