Bütün mahlûkatın insanlara musâhhar olabilmesi için; "İnsanların ileri atılması ve Allah’ın birer ismine yapışması" şartı getirilmiştir. İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bilindiği gibi, insan henüz yaratılmadan önce bu kâinat ve içindeki eşya ona hizmet için gerekli özelliklerle ve kabiliyetlerle donatılmıştı. Güneşin ışık, arının bal, ağacın meyve vermesi, arza hâlife olarak yaratılacak o müstakbel misâfir içindi.

Bütün insanların hizmetine verilen umumî nimetler yanında, bazı nimetlerden istifade edilebilmesi de insanın çalışmasına bırakılmıştı. İşte, “Haydi ileri atılınız ve birer ismime yapışınız, çıkınız.” cümlesinde bunlar konu edilmiştir. Bu imkânlara kavuşmak, bu sanatlara sahip olmak ve bu nimetlerden istifade etmek için insanın çalışıp gayret göstermesi gerekmektedir. Ulaşılmak istenilen hedeflerin her biri, bir ilâhî ismin tecellisiyle tahakkuk edecek ve insan da bu şerefe, ancak çalışmakla ve gerekli sebeplere tam riâyet etmekle ulaşacaktır.

Meselâ, insan bitkiler âlemindeki şifa özelliklerini araştırmakla Şâfi ismine yapışmış olur ve maksadına ulaşır. İnsanı tanımayan ve hastalıklarını bilmeyen bitkilerden şifa beklemez, şifayı ancak Allah’tan bilir, ama tembelce oturmayıp ileri atılır ve gerekli çalışmaları yapar.

Daha fazla mahsul elde etmek üzere ziraat konusunda araştırmalar yapan bir kimse de Rezzâk isminin tecellisine talip olmuş demektir. Bu isme yapışır, rızkı ancak Allah’tan bilerek O’nun kanunlarına riâyet eder ve O’nun askerleri olan topraktan, sudan, güneşten de gerekli yardımları görmekle hedefine ulaşır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...