Adnan Menderes için "İslâm kahramanı" deniyor. İçki içtiği söylenen biri için bu tabiri kullanmak doğru mudur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bazen tek bir amel insanın ebedi hayatını kurtarırken, bazen de insanı helak eder. Bu yüzden yapılan amelin kemiyetinden, yani adet çokluğundan ziyade, keyfiyeti önemlidir. Bazen keyfiyetli bir amel başka kimselerin keyfiyetsiz bin amelinden değerli ve kıymetli olabilir.

Mesela, dindar birisi bir bidata müsaade edip onu yaysa, fasık birisi de bu bidata karşı çıkıp bunu önlese, fasık kimse o dindar kimseden daha kıymetli ve kahramanca bir iş yapmış olur. Ehl-i sünnet alimleri, fasık ama bidata muhalif olan bir kimseyi, dindar ama bidat ehli olan kimselere tercih etmişlerdir.

Çanakkale’de şehit düşen kahramanlardan hayatı farklı çizgilerde gidenler de vardı, ama sonları şehadet ve velayet oldu.

İnsanların akıbetinin nasıl ve ne şekilde sonlanacağını Allah bilir. Adnan Menderes bidati kaldırdı, bunun mukabilinde de asılarak idam edildi. İnşallah günahlarına kefaret olur. Yapmış olduğu kahramanane bir amel, belki onun necatına ve kurtulmasına sebep olacaktır. Hüküm Allah’ındır, biz ise hüsnüzanna memuruz.

Adnan Menderes’in kişiliğine ve karakterine işaret eden bir hatıra şu şekilde anlatılıyor:

"Merhum Başbakanlarımızdan Adnan Menderes hakkında bir kısım aydınlarımızın talihsiz beyanatlarına karşı harika bir cevap teşkil edecek bir hatırayı nakletmek istiyorum."

"Genç nesillerin de geçmişimizi doğru öğrenmelerine katkıda bulunacağını umuyorum. Geçmişimizin doğru öğrenilmesi, geleceğimizin doğru şekillenmesine sebep olur."

"1952'de Menderes'in isteği ile bir kanun çıkarılıp 600 yıl devleti idare etmiş olan Osmanlı Hanedanı'na mensup hanımların sürgün hayatı sona erer. Sultan Abdülhamid Han'ın zevcesi Müşfika Hatun Sultan ile kızı Ayşe Sultan Osmanoğlu, Boğaz'da kiraladıkları bir daireye yerleşirler."

Günlerden bir gün zilleri çalınır ve içeriye meçhul bir misafir girer.

"Ayşe Sultan içeri alır. Müşfika Sultan ise kuşluk namazını kılmış, seccadedir. Ayşe Sultan misafire şaşırarak sorar:"

- Siz başvekil Adnan Menderes değil misiniz?

- Evet, bendenizim efendim!

- Özür dilerim, teşrif edeceğinizi keşke önceden haber verseydiniz?

- Zararı yok efendim. Valide hanımın eline öpmeye, hayır duasını almaya ve bir ihtiyacı olup olmadığını öğrenmeye geldim.

"Ayşe Sultan, annesine döner ve Menderes elini öpünce misafiri takdim eder:"

- Anneciğim, bu bey Türkiye Sadrazamı. Hayır duanızı almak ve bir ihtiyacımızın olup olmadığını sormaya gelmiş.

- Pek mütehassis oldum. Dualarımız sizinle. Bir mühendis beyefendi hem evini verdi, hem de her ay 10 lira harçlık veriyor.

"Bu kısa ziyaretten sonra Başbakan Adnan Menderes, özel telefonunu bırakıp ayrılır."

"Yıl 1959. Menderes ve heyetini Kıbrıs Antlaşması için İngiltere’ye götüren uçak, Londra yakınlarında düşer. Birkaç bakan vefat eder. Menderes kurtulur. Büyük bir karşılamayla yurda döndüğü akşam bir ara hanımı sorar:"

- Beyefendi, acaba uçak düşerken, yani ölüme giderken ne düşündünüz?

- Çok iyi hatırlıyorum. Uçak düşerken şunu düşündüm: "Ben ölürsem, acaba Berrin Hanım, Abdülhamid Han yadigarlarının ev kirası ve harçlıklarını mühendise ödemeye devam eder mi?"

"27 Mayıs İhtilali'nden sonra, haksız bir şekilde yönetimi ele geçirenler tarafından kurulan bir mahkeme ile Başbakan Adnan Menderes, uydurma bahanelerle 17 Eylül 1961'de idam edilir."

"Bir kaç gün sonra Sultan Hanımların ev sahibi olan mühendis, Menderes'in hanımından para istemek için kapıya gelir. Fakat zor duruma düşen Menderes ailesi, parayı ödeyemez. Borç da bulamaz. İşte o zaman kıymetli nişan yüzüğünü oğlu Mutlu ile sattırır ve sultan hanımların kirası ödenir."

"Çileli eş Berrin Hanım'ın, bundan 2 yıl kadar sonra kapı zili çalar. Gelen tanımadıkları biridir, kendini tanıtır:"

- Efendim, ben Adapazarı'nda kuyumcuyum. Dün biri bana bir yüzük getirdi. Baktım içinde Adnan Menderes yazılı, hemen yüzüğü aldım ve sizden çalınmış olabileceğini düşünerek getirdim, buyurun efendim.

"Berrin Hanım yüzüğün çalınmadığını söyler ve teşekkür ederek kabul etmek istemez. Fakat kuyumcunun ısrarı karşısında kabul eder."

"Bu yaşanmış gerçek hatıra karşısında Merhum Başbakan Adnan Menderes ve ailesinin nasıl bir karaktere sahip oldukları anlaşılıyor."

"Evet bu toprakların namuslu insanları böyle güzelliklere geçmişte imza atmıştı."

"Ama karşılarında bu güzelliklerden rahatsız olanlar devamlı bulundular. Günümüzde de vatanını, milletini düşünen faydalı hizmetlerde bulunan güzide insanlarımız olmakla birlikte, bu güzelliklerden rahatsız olanlar da bulunmaktadır. Bu böyle devam edip gidecektir."

"Biz de geçmişten örnek alarak, muhataplarımızı tanıyıp imanlı ve iyi ahlaklı insanların safında yerimizi alacağız." (Erdoğan AKDEMİR, nurdergi WEB adersinden alınmıştr)

NOT: Bu hatıra, Tarih ve Medeniyet Dergis, Nisan-1994 sayısında Rahim Er tarafından da aktarılmaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

asi melek
Bizi Adnan Menderes hakkında bigilendirdiğiniz için teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
cevahir_g
Osmanlı'nın son zamanlarında 4 mezhebin müftüsü, Ö. Nasuhi Bilmen'in zamanında 4. katipliğini yaptığı, meşayıhtan Ahıskalı Ali Haydar Efendi “Ben altı yaşından itibaren okumaya başlamıştım ve elimden en az altı saat kitap düşmez. O zamandan beri ibadet ü taatımı yaparım. Ama şu Menderes’in yaptığı iş var ya, (Ezan’ı aslına irca) onun bir günlük sevabına –o da kabul olursa- bu yaşıma kadar yaptığım ibadet sevabını vermeye hazırım.” diyerek hayranlığını izhar etmişti.” Soruya gerçekten güzel yanıt verilmiş.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...