"Ahir zamanda ihtiyar kadınların dinine tabi olun." ifadesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şu Otuz Üç Pencereli olan Otuz Üçüncü Mektup, imanı olmayanı, inşaallah imana getirir. İmanı zayıf olanın imanını kuvvetleştirir. İmanı kavî ve taklidî olanın imanını tahkikî yapar. İmanı tahkikî olanın imanını genişlendirir. İmanı geniş olana, bütün kemâlât-ı hakikiyenin medarı ve esası olan marifetullahta terakkiyat verir, daha nuranî, daha parlak manzaraları açar."

"İşte bunun için, 'Bir pencere bana kâfi geldi, yeter.' diyemezsin. Çünkü, senin aklına kanaat geldi, hissesini aldı ise, kalbin de hissesini ister, ruhun da hissesini ister. Hattâ hayal de o nurdan hissesini isteyecek. Binaenaleyh, her bir Pencerenin ayrı ayrı faydaları vardır."(1)

Üstad Hazretleri burada imanın taklitten başlayıp, nihayetsiz imanın terakki ve mertebelerinin olduğuna işaret ediyor. İmanın, çekirdekten ağaca kadar çok mertebe ve dereceleri vardır.

İmanın en ilkel ve basit olanı taklidi imandır. Risale-i Nurlar bu ilkel ve çekirdek mesabesinde olan imanı ağaç ve mükemmel hale getirebilir. Risale-i Nur'da iman ve marifetin hadsiz mertebeleri mevcuttur.

İmanın tahkiki olması ancak marifet ile olur. Yani tahkiki iman ilim ve marifetin bir neticesidir. Ami ve avam olan bir insanın imanı kavi ve kuvvetli olabilir, lakin tahkiki olmaz. Tahkik tamamı ile marifet ve ilimle alakalı bir durumdur.

Üstad Hazretleri bu manaya şu ibareler ile işaret ediyor:

"(Risale-i Nurlar) İmanı kavî ve taklidî olanın imanını tahkikî yapar."

Demek insanın imanın kavi olması tahkiki olmasını gerektirmiyor. Taklit ile kavilik iç içe olabiliyor. Ama tahkiki iman bambaşka bir şeydir. İmanı kavi ama taklidi olanın imanı tahkiki olmayabilir. Bu yüzden benim imanın kavi demek kafi değildir, bu imanı tahkikiye çevirmek gerekir.

İşte "Ahir zamanda yaşlı kadınların dinine tabi olun." hadisi, imanı kavi ama taklidi olan mutaassıp ihtiyarların, imandaki salabet ve sağlamlığına hem bir işaret hem de oradaki sağlamlığa bir teşviktir. Yoksa o ihtiyar kadınların taklidi ve taassubi haline bir özendirme yoktur. İmanımız hem kavi hem tahkiki olursa, en sağlam ve en güzel yol budur.

(1) bk. Sözler, Otuz Üçüncü Söz

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...