"Âlem-i emirden gelen ruh, bekàya mazhar olmak daha ziyade katîdir, lâyıktır. Çünkü zîvücuttur, hakikat-i hariciye sahibidir..." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Metnin öncesinde nevilerde hükmeden kanunların daimî olmalarının ruhun bekasına delil olduğu konusu geçmişti. Burada da ruhun, bekàya mazhar olmaya daha layık olduğu ifade edilerek bunun isbatı sadedinde, ruhla diğer kanunların bir mukayesesi yapılıyor ve ruhun haricî vücud sahibi olduğu, şuurlu olduğu, onlardan daha kuvvetli, daha kıymettar olduğu nazara veriliyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...