Block title
Block content

"Âlem-i emirden gelen ruh, bekàya mazhar olmak daha ziyade katîdir, lâyıktır. Çünkü zîvücuttur, hakikat-i hariciye sahibidir. Hem onlardan daha kavîdir, daha ulvîdir. Çünkü zîşuurdur. Hem onlardan daha daimîdir, daha kıymettardır. Çünkü zîhayattır." İzah?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Metnin öncesinde nevilerde hükmeden kanunların daimî olmalarının ruhun bekasına delil olduğu konusu geçmişti. Burada da ruhun, bekàya mazhar olmaya daha layık olduğu ifade edilerek bunun ispatı sadedinde, ruhla diğer kanunların bir mukayesesi yapılıyor ve ruhun haricî vücud sahibi olduğu, şuurlu olduğu, onlardan daha kuvvetli, daha kıymettar olduğu nazara veriliyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...