Madem kanun kudretin tecellisidir ve ruh vücudu haricî giymiş bir kanun ise, ruha Allah'ın kudret tecellisidir, diyebilir miyiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Demek, nasıl ki sıfat-ı iradeden ve âlem-i emirden gelen şuursuz kavânin, daima veya ağleben baki kalıyor. Aynen onların bir nevi kardeşi ve onlar gibi sıfat-ı iradenin tecellisi ve âlem-i emirden gelen ruh, bekaya mazhar olmak daha ziyade kat'îdir, layıktır. Çünkü zivücuttur, hakikat-i hariciye sahibidir. Hem onlardan daha kavidir, daha ulvidir. Çünkü zişuurdur. Hem onlardan daha daimîdir, daha kıymettardır. Çünkü zihayattır."(1)

Ruh bir kanun-u emri olması cihetiyle irade sıfatının bir tecellisidir. Biz, kanun kudretin tecellisidir derken, kanuna konu olan fiil ve amelin kudretin tecellisi olduğunu kast ediyoruz.

Mesela, suyun kaldırma kanunu ile suyun eşyayı kaldırması farklı şeylerdir. Kaldırma kanunu irade sıfatının tecellisi iken, suyun bizzat cisimleri kaldırması ise kudret sıfatının bir tecellisidir. Yani irade sıfatı suya emrediyor, kudret de o emri ifa ediyor.

Üstad Hazretlerinin yukarıda ifade ettiği gibi, "Sabit ve hem daim fıtrî kanunlar gibi, ruh dahi hem âlem-i emir, hem irade vasfından gelir."(2)

Dipnotlar

1) Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Maksat.

2) a.g.e., Lemeat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...