"Halbuki, en zayıf olan kavânîn-i emriye, sebat ve bekàya mazhardırlar." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kavanin-i emriye" ile kastedilen şey, kainatta cari olan tabiat kanunlarıdır. Mesela suyun kaldırma kanunu, yerin çekim kuvveti, suyun kaynama derecesi vesaire bunlardandır. Ve bu kanunlar kainatın ilk yaratılmasından bu yana sabittirler ve asla değişmezler.

"Zayıf" ifadesi ile işaret edilen husus ise, maddenin devamsız, kararsız ve değişken olmasıdır. Devamsız, kararsız ve değişken olan maddi alemde bu kanunlar bile bekaya, devama ve istikrara mazhar olabiliyor ise daimi, ebedi ve istikrarlı olan ahiret aleminde elbette ruhlar bekaya daha sağlam daha kararlı daha istikrarlı mazhar olacaklardır.

Suyun kaldırma kanunu ile ruhun alem-i emirden gelen ilahi bir kanun olması, ikisini kardeş ve benzer yapıyor. Suyun kaldırma kanunu kainatın ilk aşamasından bu yana varlığını devam ettiriyor ise, ondan daha sağlam ve daha istikrarlı olan ruh elbette bekaya daha iyi daha sağlam mazhar olacak demektir.

Kainatta var olan kanunların istikrar ve bekası ahirette var olacak olan kanunların istikrar ve bekasına bir işaret bir ipucu niteliğindedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...