"Âlem-i İslâmdaki müstemlekâtlarını kendilerine ısındırmak ve tam bağlamak için bu vatandaki kuvvetli merkeziyet-i İslâmiyeyi dinsizlikle ittiham etmekle bozmak..." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İkinci cereyan: Âlem-i İslâmdaki müstemlekâtlarını kendilerine ısındırmak ve tam bağlamak için bu vatandaki kuvvetli merkeziyet-i İslâmiyeyi dinsizlikle itham etmekle bozmak ve âlem-i İslâmın irtibatını mânen kesmek ve uhuvvetlerini bu millete adavete çevirmek gibi bir plânla şimdiye kadar bir derece muvaffak da olmuş."

"Eğer bu cereyanın aklı başında olsa, bu dehşetli plânı değiştirip, hariçteki âlem-i İslâmı okşadığı gibi, bu merkezdeki İslâmiyet dinini okşasa, hem o da çok istifade eder, hem azîm fütuhatını bir derece muhafaza eder, hem bu vatan ve millet dehşetli belâdan kurtulur."(1)

“Merkeziyet-i İslâmiye” Türkiye oluyor. Türkiye'de Osmanlı'dan tevarüs eden bir liderlik özelliği bulunuyor. Ve Batılı ülkeler bu potansiyelden ürküp çekiniyorlar. Bu yüzden İngilizler kendi sömürüsünde olan İslam ülkelerini,“Türkler asrileşti, dinden uzaklaştı.” propagandası ile elinde tutmaya çalışıyorlar.

“Âlem-i İslâmdaki müstemlekâtlarını kendilerine ısındırmak ve tam bağlamak için,..” Batılı ülkeler ya da Amerika, komünizm tehlikesine karşı İslam alemini koruyor, ama iş Türkiye’ye gelince onu İslam alemine dinden uzaklaşmış, dinsiz gibi lanse etmeye çalışıyor. Çünkü kendi idaresinde bulunan İslam ülkelerini elinde tutmanın bu yolla olacağına inanıyorlar.

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-I, 164. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...