"Âlem-i İslâm'ın bu mübarek vatanın ahalisine karşı pek şiddetli itiraz ve ittihamlarını izâle etmek için matbuat lisanıyla konuşmak lâzım gelmiş diye kalbime ihtar edildi." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İkincisi: Âlem-i İslâm'ın bu mübarek vatanın ahalisine karşı pek şiddetli itiraz ve ittihamlarını izâle etmek için, matbuat lisanıyla konuşmak lâzım gelmiş diye kalbime ihtar edildi."(1)

Türkiye, Osmanlının bakiyesi olduğu için Âlem-i İslam’ın bir lideri ve bir rehberi mesabesindedir; sair İslam milletleri ise onun manevî birer evlatları hükmündedirler. Çoluk çocuk perişan olunca mes’uliyet ve beklenti anne ve babaya biner, yani onlardan yardım ve bir çare beklenir. Osmanlının yıkılması ile komünizm her tarafta tahribat yapıp her tarafta dinsizlik yangınını yaymasından dolayı İslam âlemi babaları hükmünde olan Türkiye’den bir halaskâr, bir necat beklentisi içine girmiştir.

Türkiyede ise o dinsizlik hareketinin başka bir te’vil ve boyutu hükmettiği için, İslam âleminde Türkiyeye karşı şiddetli bir itiraz ya da küsmek hâsıl olmaya başlamıştı. Risale-i Nurlar hem o dinsiz hareketlere hem de bu şiddetli itirazlara karşı bir set olmuştur.

Bir dönemde emperyalist güçler; "Türkler İslam'dan çıktı" diye propaganda yapıp İslam âlemini Türklerden soğutmaya çalışmışlardır. Hâlbuki insanlığın ve İslam âleminin halaskârı ve kurtarıcısı yine bu mübarek milletin sinesinden ihsan-ı İlahî tarafından çıkarılmış olan Risale-i Nurlardır.

Bahsi geçen yerin son kısmındaki şu ifadeler bu mânaya işaret ediyor:

"Acaba bu yirmi sene zarfında imân-ı tahkikîyi pek kuvvetli bir surette bu vatanda neşreden Risale-i Nur olmasaydı; bu dehşetli asırda, acip inkılâp ve infilâklarda bu mübarek vatan, Kur'ân'ını ve imanını dehşetli sadmelerden tam muhafaza edebilir miydi?"(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat / Sikke-i Tasdik-i Gaybi'den Bir Mektup
(2) bk. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...