"Size karşı bir muarız çıkmış. Eğer o muarız mükemmel bir reis bulup hakaik-i imaniye namına çıksa idi, birden sizi mağlub ederdi." Burada neden bahsediliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Eski dahiliye vekili, şimdi parti kâtib-i umumisi Hilmi Bey!"

(...)

"Salisen: Size karşı elbette çok cihetlerde dahilî ve haricî muarızlar var. Ben dünya ve siyasetin haline bakmadığım için bilemiyorum. Fakat beni bu senede çok sıkıştırdıkları için mecburiyetle sebebine baktım ki, size karşı bir muarız çıkmış. Eğer o muarız mükemmel bir reis bulup hakaik-i imaniye namına çıksaydı, birden sizi mağlûp ederdi. Çünkü bu milletin yüzde doksanı, bin seneden beri an’ane-i İslâmiye ile ruh ve kalble bağlanmış. Zahiren muhalif, fıtratındaki emre itaat cihetiyle serfürû etse de kalben bağlanmaz."

"Hem, bir Müslüman, başka milletler gibi değil. Eğer dinini bıraksa anarşist olur, hiçbir kayıt altında kalamaz; istibdad-ı mutlaktan, rüşvet-i mutlakadan başka hiçbir terbiye ve tedbirle idare edilmez. Bu hakikatin çok hüccetleri, çok misalleri var. Kısa kesip sizin zekâvetinize havale ediyorum."(1)

Üstadımız bu mektubu zamanın İçişleri Bakanı olan Mustafa Hilmi Uran'a yazmaktadır. Kendisine yapılan haksız işkenceleri bu mektubta anlatmaktadır.

Üstadımızı sıkıştırdıkları konulardan birisi de CHP'ye o zaman yeni bir muhalif parti olan ve başında Celal Bayar'ın bulunduğu Demokrat Partisinin çıkması olarak gösterilmektedir. Üstadımız 1946 yılında kurulup, dinden beslenmediği için fazlaca taraftar bulamadığı için ilk çok partili dönemde seçimi kaybeden Demokrat Partisinin bu millet içerisinde muvaffak olabilmesi için, yüzde doksanı Müslüman olan bu millet içerisinde dini esas tutması gerektiğini ifade etmektedir. Nitekim 1950 yılında yapılan ikinci seçimde Demokrat Partisi dini söylemlerle iktidarı ele geçirmiş ve bu başarısını dini eylemlerle destekleyerek daha da güçlendirmiştir.

(1) bk. Emirdağ Lahikası-I, 164. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...