"Rus’un, Amerika ve İngiliz’e karşı tecavüzünden ziyade bin senelik adavetinden dolayı en evvel bize tecavüz etmesi adavetinin muktezası iken..." Rusya'nın mazisi Hristiyan değil mi, nasıl düşmanlık olmuş? İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Kalbime geldi ki: Bu vatan ve İslâmiyetin maslahatı, her şeyden evvel dindarların serbestiyeti hakkındaki kanunun hem tâcil, hem tasdik ve hem de çabuk mekteplerde tatbik edilmesi elzemdir. Çünkü bu tasdikle Rusya'daki kırk milyona yakın Müslümanı, hem dört yüz milyon âlem-i İslâmın mânevî kuvvetini bir ihtiyat kuvveti olarak bu vatana kazandırmakla beraber, komünistin mânevî tahribatına karşı şimdiye kadar Rus'un, Amerika ve İngiliz'e karşı tecavüzünden ziyade bin senelik adavetinden dolayı en evvel bize tecavüz etmesi adavetinin muktezası iken, o tecavüzü durduran, şüphesiz hakaik-i Kur'âniye ve imaniyedir.”(1)

Tarihte Rusya’nın en çok savaştığı ve düşman olduğu devlet Osmanlı devleti, millet olarak da Türk milletidir. Üstadımız “Bin senelik adavetinden dolayı en evvel bize tecavüz etmesi adavetinin muktezası iken” ifadesi ile bu tarihi gerçeğe işaret ediyor.

Rusya'da 1918 yılında Lenin’in liderliğinde Bolşevik devrimi yapılarak çarlık rejimi yıkılmış yerine komünist bir rejim tesis edilmiştir. Komünist rejimin kuruluş felsefesi ise evrensel sınıf kavgası üzerinedir. Bu rejimin tek amacı bütün dünyaya komünizmin yayılması ve tatbik edilmesidir. Bu amacın karşısındaki en büyük engel ve düşman ise Amerika ve İngiltere’dir.

Rusya işçi ve emeği savunurken Amerika ve İngiltere de sermaye ve patron sınıfını savunuyor. Doğal olarak bu ülkeler arasında bir sınıf kavgası başlıyor. Amerika komünizmin yayılmasını engellemek için elinden geleni yaparken SSCB yani Rusya da komünizmin yayılması için karşı mücadeleye girişiyor. Doğal olarak bu ülkeler arasında müthiş bir düşmanlık hatta zaman zaman sıcak soğuk savaşlar yaşanıyor.

İşin garip tarafı Rusya bin yıllık tarihi düşmanı Osmanlının devamı olan Türkiye’ye düşmanlık edip tecavüz etmesi gerekirken, arasını hep iyi tutuyor. Üstadımız bunun nedeni, olarak “o tecavüzü durduran, şüphesiz hakaik-i Kur'âniye ve imaniyedir.” diyerek bu inceliğe işaret ediyor. Çünkü İslamiyet, hem sermayenin korunmasını hem de işçi ve çalışanın hukukunun ve alın terinin hakkının muhafazasını savunan dengeli ve adaletli bir dindir.

Komünizm dinsizlik olduğu için, Hristiyanlığı ve Hristiyanlık üzerinden yapılan bağları kabul etmiyor. Tam tersi komünizm, Hristiyanlık ve kilise otoritesine tepki olarak gelişen bir akımdır. Bu yüzden Amerika ve İngiltere’nin Hristiyan olması Rusya için bir önem bir anlam ifade etmez. Rusya'da kilise ve dinler yetmiş yıl yasaklanmış, onun yerine ateizm aşılanmaya çalışılmıştır.

(1) bk. Emirdağ Lahikası-II, 65. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...