"Küre-i Arz’ın şimdiki en büyük devleti Amerika’nın bütün kuvvetiyle din hakikatlerine taraftar çıkması ve İslamiyetle Asya ve Afrika’nın saadet ve sükünet ve müsalaha bulacağına..." ifadesini yorumlar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dünyanın iki blok olduğu dönemde Rusya komünizm ile dinsizliği neşrediyor, Amerika da diğer blokun başında komünizm ve dinsizliğe karşı dini ve dindarları himaye ediyordu.

NATO paktı tamamen komünizm tehlikesine karşı kurulmuş, Amerika’nın başını çektiği din lehinde bir pakttır. Amerika İslam alemi de dahil semavi dinlerin hepsini himaye edip muhafaza etmek için elinden gelen gayreti o dönemlerde göstermiş.

Olayları tarihi konjonktürü içinde değerlendirmemiz gerekir. Yani tarihi hadiseleri kendi dönem ve şartları içinde değerlendirmek gerekir yoksa şimdiki zaman ve mekanın değerleri ve şartları ile tarihi hadiselere bakarsak yanılırız. Tam anlamı ile o tarihi hadiseyi idrak edip hissedemeyiz.

Mesela, bu zamanın askeri kıstasları ile geçmişteki bir savaşı incelersek ne kadar komik olur. "Neden Fatih Sultan Mehmet Han savaş uçakları ile İstanbul surlarını yerle bir etmedi de ilkel havan topu ile uğraştı?" demek gibi komik bir duruma düşeriz.

Şu anki Amerika ile o dönemdeki Amerika arasında çok fark var. Belki şu anda Amerika’nın İslam ülkeleri ile sorunları olabilir, ama o dönemin şartları çok başka ve çok farklıdır. Öyle ise Üstad Hazretlerinin ibarelerini dönemin ve tarihin şartları içinde değerlendirmek en sağlıklı bakış açısıdır.

"Mesela 25 Haziran 1950'de Sovyet subaylarının kumandasındaki Kuzey Kore birlikleri, yarımadanın tamamına komünizmi kabul ettirmek için Güney Kore’ye saldırmıştır. Bunun üzerine BM, Güney Kore’nin kurtarılmasına karar verdi. Bölgeye BM askerleri gönderildi. Bu orduya Türkiye, bir tugayla katıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde 27 Temmuz 1953'te ateşkes imzalandı. 38. Paralel Güney Kore ile Kuzey Kore arasında sınır kabul edildi."

"Sovyet-Afgan Savaşı Sovyetler Birliği'nin Afganistan'daki Marksist hükümetin daveti üzerine Afganistan'a girerek, İslamcı Mücahitlere karşı savaştığı 9 yıl süren bir savaştır. Hindistan savaşta Afgan hükümetine destek vermiştir. Mücahitler ise ABD, Suudi Arabistan, Pakistan gibi bazı ülkelerden yardım almışlardır. Bu savaş Soğuk Savaş mücadelesinin bir uzantısı sayılabilir."(1)

(1) bk. VİKİPEDİ Özgür Ansiklopedi, Güney Kore Tarihi, web sayfası erişim: 21.5.2020/13:20.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...