63

İçerikler


 1. İman-ı tahkiki nedir, nasıl kazanılır? Nefsimizi nasıl terbiye edebiliriz?

 2. İnsan bu dünyada, Allah'a ya da diğer iman rükünlerine hakkalyakin olarak iman edebilir mi? Eğer iman edebilirse nasıl olur, misaller verebilir misiniz? Bu konunun Risale-i Nur'da geçtiği yer var mı?

 3. İmanın ilmelyakin, aynelyakin, hakkalyakin mertebeleri nasıl anlaşılır? Hangi mertebede olduğumuz nasıl bilinir? Bir de insan ölünce, akıl kalp gibi latifeler ruha takılı olup, maddeden tecerrüt etmiş bir insan olarak yine kıyamete kadar yaşayacak mı?

 4. "Fakat cepheyi değiştirip, din perdesi altında bazı safdil hocaları veya bid’a taraftarları veya enaniyetli sofi meşreplileri, bazı kurnazlıklarla Risale-i Nur’a karşı iki sene evvel İstanbul’da..." Kimdir bunlar, neden bunu yapıyorlar?

 5. “Ami bir müminin imanı bir velinin imanı gibidir.” cümlesini izah eder misiniz?

 6. "Başta Âyet-ül Kübra meratib-i imaniye bahislerinde ve âhire yakın müceddid-i elf-i sâni İmam-ı Rabbanî beyanı ve hükmü..." Buradaki “başta” ve “ahire yakın” ifadeleri neye işaret ediyor?

 7. "İkinci Cihet: İman, yalnız icmâlî ve taklîdî bir tasdike münhasır değil; bir çekirdekten, tâ büyük hurma ağacına kadar ve eldeki aynada görünen misalî güneşten tâ deniz yüzündeki aksine, tâ güneşe kadar mertebeleri ve..." Devamıyla açıklar mısınız?

 8. "İmanın o derece kesretli hakikatleri var ki, bin bir esmâ-i İlâhiye ve sair erkân-ı imaniyenin kâinat hakikatleriyle alâkadar çok hakikatleri var ki..." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

 9. "Bin bir esma-i ilahiye ve sair erkan-ı imaniyenin kainat hakikatlarıyla alakadar çok hakikatleri var ki, bütün ilimlerin ve marifetlerin ve …" Burada "ki" bağlacından önceki kısım ile devamı arasındaki bağlantıyı nasıl kurmak gerekir?

 10. " ‘Bütün ilimlerin ve marifetlerin ve kemalât-ı insaniyenin en büyüğü imandır ve iman-ı tahkikîden gelen tafsilli ve bürhanlı marifet-i kudsiyedir.’ diye ehl-i hakikat ittifak etmişler." Marifet-i kudsiye ne demektir?

 11. “Hem iman-ı tahkikînin bir mertebesi de aynelyakîn derecesidir ki, pek çok mertebeleri var. Belki esma-i İlahiye adedince tezahür dereceleri var.” Aynelyakin metrebesini ve hususen esma-i İlahiye adedince mertebeleri olması meselesini açıklar mısınız?

 12. "Ve ulemâ-i ilm-i kelâmın binler cild kitapları, akla ve mantığa istinaden telif edilip, yalnız o mârifet-i imaniyenin burhanlı ve aklî bir yolunu göstermişler. Ve ehl-i hakikatin yüzer kitapları keşfe, zevke istinaden …” Devamıyla izah eder misiniz?

 13. "Bin seneden beri Kur´an aleyhine ve İslamiyet ve insaniyet zararına..." diye devam eden cümlede, “bin sene” demesinin hikmeti nedir?

 14. "Bazen bir saat tefekkür, bir sene ibadetten daha hayırlı olur." Bu bağlamda, "tefekkür" ile "takıntı" arasındaki fark nedir? İkisi de düşünmek iken, takıntı hastalık sınıfındandır...

Yükleniyor...