Alem-i misal, alem-i melekut ve uhrevi alemler ne anlama gelmektedir ki; bu fani dünyadan o alemlere mahsulat gönderiliyor? Gönderilen mahsulat nelerdir ve nasıl anlaşılmalıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada geçen “mahsulat” kelimesi, söz konusu âlemlerin yaptıkları görevleri ifade etmektedir.

Yapılan bir işin âlem-i misalde resmedilmesiyle, sanki o âleme bir mahsul gönderilmiş olur.

Bir yazının kendisinin mülk, manasının melekût olması gibi, şu varlık âleminin görülen cihetini mülk, onda tecelli eden esmâ-i İlahiyeyi melekût kabul edebiliriz. O zaman bütün eşya o tecellilere ayna olmalarıyla melekût alemi hesabına daima mahsul vermiş olur.

Keza, dünya ahiretin tarlası olduğunda bu dünyada işlenen hayırlar ve şerlerle ahiret âlemine sürekli olarak mahsul gönderilmektedir.

Âlem-i misal hakkında şu öz bilgileri aktarmak istiyorum.

Âlem-i misâl, "ruhlar âlemi ile cisim âlemi arasındaki geçiş âlemi" diye tarif edilmiş.

Diğer âlemlerin olduğu gibi bu âlemin de küçük bir misali insanda mevcut. Nur Külliyatından, bu misalin, “hayal” olduğunu anlıyoruz.

Daha önce gittiğimiz bir beldeyi hayâlimizde canlandırdığımızda, hayal âlemimizde o şehrin bir misali teşekkül eder. İşte bu şehrin aslı âlem-i şahadetten, hayaldeki şekli ise âlem-i misaldendir.

Bir aynanın karşısında durduğumuzda iki şahıs karşı karşıya gelir. Bunlardan birisi hakiki, ikincisi ise misalidir.

Bu misallerin ışığında diyebiliriz ki, şu gördüğümüz âlemdeki her şeyin, her hâdisenin bir misalinin mevcut olduğu ayrı bir âlem var. Ve o âleme, âlem-i misal deniliyor. Misal âlemi, ruhlar âleminden daha kesif, şu âlem-i şahadetten ise daha lâtif. Bu mahiyetiyle, iki âlem arasında bir berzah gibidir.

Üstat Hazretleri "her şeyin dışına mülk içine melekut" denildiğini ifade ediyor. Buna göre, melekut alemi bir yönüyle gayb aleminden olan her şeyi içine alıyor demektir. Hadiselerin de iç ciheti melekut olacağından mesela, ölümün melekut ciheti kabir alemi ve ötesidir.

Ahiret dünyadan sonraki âlem demek olup, bu dünyadaki her şey ahiret namına çalışmakta, ya cennete ya cehenneme adam göndermektedir.

Ahiret âlemi bir cihetle gayb âlemi, bir cihetle melekût âlemidir. Yani ahiret görünmemesi cihetiyle gayb âlemindendir; bu dünya hayatının iç ciheti olması yönüyle de melekut alemi olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...