"Elvah-ı mahfuza hükmünde olan hafızalarda ve bir türlü misali ayinelerde hıfzedip ekser tarihçe-i hayatını çekirdeğinde neticesinde nakşedip yazıyor. Zahir ve batın ayinelerde ibka ediyor." izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Alem-i Misal: Maddi alemle ruhlar alemi arasında bir köprü alemidir. Bu alem, hem maddi alemden hem de ruhlar aleminden vasıflar almıştır. Maddi aleme göre misal alemi daha latif ve hafif bir alemdir. Misal alemi hayale yakın bir alemdir. İnsandaki hayal kuvvesi de bu aleme açılan bir pencere hükmündedir.

Misal aleminde şu maddi alemin bütün hususiyetleri yansır ve orada o alemin şartlarına göre tecelli eder. Burada küçük bir çakıl taşı orada dağ gibi görünür. Buradaki bir damla orada göl gibi tecelli eder. Buranın akrebi orada büyük ve korkunç bir mahluk şeklinde görünebilir.

Şu dünya hayatında hayır ve şer, iyilik ile kötülük, güzel ile çirkin nasıl iç içe ise orada da yansımaları iç içe olmak gerekir. Bu sebeple şu dünya hayatında olan biten her şey fotoğraf olarak çekiliyor ve kaydı misal aleminde levhalar suretinde muhafaza ediliyor. Misali aynelerden maksat, bu misal aleminde maddi şeylerin muhafaza edilmesidir.

Zahir aynalar ise insanların ve şuurlu mahlukların kendi amellerini kendi hafızasında muhafaza etmeleridir. İncir ağacının incir çekirdeğinde plan ve program şeklinde mahfuz olması, zahir bir aynada muhafaza edilmesidir.

Zaten konu içinde de Üstad Hazretleri çekirdekleri ve tohumları birer zahiri muhafaza aynası olarak nitelendiriyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...