"Elvah-ı mahfuza hükmünde olan hâfızalarda ve bir türlü misali âyinelerde hıfzedip ekser tarihçe-i hayatını çekirdeğinde, neticesinde nakşedip yazıyor. Zâhir ve bâtın âyinelerde ibkâ ediyor." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Âlem-i Misal: Maddî âlemle ruhlar âlemi arasında bir köprü âlemidir. Bu âlem, hem maddî âlemden hem de ruhlar âleminden vasıflar almıştır. Maddî âleme göre misal âlemi daha latîf bir âlemdir. Misal âlemi hayale yakın bir âlemdir. İnsandaki hayal kuvvesi de bu âleme açılan bir pencere hükmündedir.

Şu dünya hayatında hayır ve şer, iyilik ile kötülük, güzel ile çirkin nasıl iç içe ise orada da tezahürleri iç içe olmak gerekir. Bu sebeple şu dünya hayatında olan biten her şey fotoğraf olarak çekiliyor ve kaydı misal âleminde levhalar suretinde muhafaza ediliyor. Misalî aynalardan maksat, bu misal âleminde maddî şeylerin muhafaza edilmesidir.

Zâhir ayînelar ise, insanların ve şuurlu mahlûkların, kendi amellerini kendi hâfızasında muhafaza etmeleridir.

İncir ağacının incir çekirdeğinde plan ve program şeklinde mahfuz olması, zâhir bir aynada muhafaza edilmesidir.

Zaten konu içinde de Üstad Hazretleri çekirdekleri ve tohumları birer zâhirî muhafaza aynası olarak tavsif ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...