Cenab-ı Hakk'ın zerratı tahrik ederek; kâinatı seyyale ve mevcudatı da seyyare etmesi ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dünya ve şu içinde yaşadığımız kevni âlemler, gaybi âlemlere mahsulat yetiştiren birer tarla gibidirler.

Mesela, cennet bir âlemdir, bu âlem dünyada yapılan iyilik ve ibadetler ile dolacaktır; yani salih amel ve takva sahipleri orayı dolduracaklar demektir.

Cehennem bir âlemdir, bu dünya tarlasındaki zararlı, zehirli otlar ve odunlar orada ateşi besleyecektir. Yani dünyada şer ve küfür içinde yaşayan insanlar cehennemi dolduracaklar demektir.

Âlem-i misal, bu dünyanın içindeki eşyalarının kaydedildiği madde ve mana arasında ara bir âlemdir. Bu dünyadaki bütün objelerin o alemde imajları yani fotoğraf ve görüntüleri kaydediliyor. Yalnız bu alem hayale açılan bir alem olmasından dolayı, eşyanın imajları büyük ve abartılı bir şekilde oluyor.

Mesela, maddi âlemden bir tepe misal âleminde büyük bir dağ silsilesi şeklinde tezahür ediyor, yine buradaki bir kâse süt orada büyük bir süt denizi şeklinde tezahür edebiliyor.

Kabir ve berzah âlemleri de aynı cennet ve cehennem âlemleri gibi insanların iman ve inkarına göre dizayn edilmişler ve ediliyorlar. Yani insanın imanı ve ibadeti varsa, kabir onun için bir cennet bahçesi oluyor. Şayet inkar ve küfür ile gitmiş ise, kabir bu kez de cehennemden bir çukur şekline dönüşüyor. Diğer alemleri de buna kıyas edebiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...