Âlem-i misal, âlem-i melekût ve uhrevî âlemler ne mânaya gelmektedir ki; bu fani dünyadan o âlemlere mahsulât gönderiliyor? Gönderilen mahsulât nelerdir ve nasıl anlaşılmalıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada geçen “mahsulât” kelimesi, söz konusu âlemlerin yaptıkları vazifeleri ifade etmektedir.

Yapılan bir işin âlem-i misalde resmedilmesiyle, sanki o âleme bir mahsul gönderilmiş olur.

Bir yazının kendisinin mülk, mânâsının melekût olması gibi, şu varlık âleminin görülen cihetini mülk, onda tecelli eden esmâ-i İlahiyeyi melekût kabul edebiliriz. O zaman bütün eşya o tecellilere ayna olmalarıyla melekût âlemi hesabına daima mahsul vermiş olur.

Keza, dünya ahiretin tarlası olduğundan bu dünyada işlenen hayırlar ve şerlerle ahiret âlemine sürekli olarak mahsûl gönderilmektedir.

Âlem-i misâl, "ruhlar âlemi ile cisim âlemi arasındaki geçiş âlemi" diye tarif edilmiş.

Diğer âlemlerin olduğu gibi bu âlemin de küçük bir misali insanda mevcut. Nur Külliyatından, bunun “hayal” olduğunu anlıyoruz.

Daha önce gittiğimiz bir beldeyi hayâlimizde canlandırdığımızda, hayal âlemimizde o şehrin bir misali teşekkül eder. İşte bu şehrin aslı âlem-i şahadetten, hayaldeki şekli ise âlem-i misaldendir.

Bir aynanın karşısında durduğumuzda iki şahıs karşı karşıya gelir. Bunlardan birisi hakikî, ikincisi ise misalîdir.

Bu misallerin ışığında diyebiliriz ki, şu gördüğümüz âlemdeki her şeyin, her hâdisenin bir misalinin mevcut olduğu ayrı bir âlem var. Ve o âleme, âlem-i misal deniliyor. Misal âlemi, ruhlar âleminden daha kesif, şu âlem-i şehadetten ise daha lâtif. Bu mahiyetiyle, iki âlem arasında bir berzah gibidir.

Üstad Hazretleri "her şeyin dışına mülk içine melekût" denildiğini ifade ediyor. Buna göre, melekût âlemi bir yönüyle gayb âleminden olan her şeyi içine alıyor demektir. Hâdiselerin de iç ciheti melekût olacağından mesela, ölümün melekût ciheti kabir âlemi ve ötesidir.

Ahiret dünyadan sonraki âlem demek olup, bu dünyadaki her şey ahiret namına çalışmakta, ya cennete ya cehenneme mahsul göndermektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...