A

İçerikler


 1. "A'lâ-yı illiyyîn" nedir, neresidir; Risalelerdeki manası, Kur'an'daki mana ile aynı mı?

 2. "Abd, ibadet, ubudiyet-i külliye" ve "abd-ı külli" ne demektir?

 3. "Acz" ile "fakr" arasında ne fark vardır?

 4. "Acz" ve "Zaaf" arasında nasıl bir fark vardır, açıklar mısınız?

 5. "Acz, fakr, naks" kavramlarını açıklar mısınız?

 6. "Adalet" ve "hikmet" arasındaki fark nedir?

 7. "Adaleti mahza" ve "adaleti izafiye" hakkında bilgi verir misiniz?

 8. "Adem", yani yokluk ne demektir, tarif edilebilir mi?

 9. "Adem-i kabul" ve "kabul-ü adem" kavramları arasındaki farkı açıklar mısınız?

 10. "Adetullah" ile "sünnetullah" kavramları arasında fark var mıdır?

 11. "Afaki tefekkür" içerisine tarih ve siyaset dahil midir? Yani tarih okuyarak veya siyaseti takip ederek tefekkür edebilir miyiz? Allah'ın isim ve sıfatları ile meydana gelen hadiseler arasında ilişki var mıdır?

 12. "Ahsen-i takvîm", "alâ-yi illiyyîn", "esfel-i sâfilîn" terimlerini açıklar mısınız?

 13. "Ahsen-i Takvim"deki Takvimden Maksat Nedir?

 14. "Ahval" ve "hissiyat" kavramları arasındaki fark nedir?

 15. "Akaidi ve imani hükümler" ne demektir?

 16. "Akıl" , "Fikir" ile "şuur" arasında fark var mıdır? Melekler akıl sahibi midirler yoksa şuurlu mudurlar?

 17. "Akıl" ile "dimağ" kavramları arasındaki fark nedir?

 18. "Akıl" ile "zekâ"nın Farkı Nedir?

 19. "Âlâm-ı hazinâne, ahvâl-ı muhavvifâne" ne demektir?

 20. "Âlem" kelimesinin içinde geçtiği kavramları izah eder misiniz?

 21. "Âlem-i emir" ne demektir?

 22. "Alem-i emir" ve "ayan-ı sabite" arasındaki fark nedir?Alemi emir, sıfat-ı iradenin arşı ise; ayan-ı sabite ilim sıfatının mı arşıdır? Hangisi daha kapsamlıdır?

 23. "Âlem-i emir=alem-i melekut=alem-i gayb"; "alem-i mülk=alem-i halk=alem-i şehadet" şeklinde bir tasnif doğru olur mu?

 24. "Alem-i mana" ile "alem-i misal" aynı mıdır; varsa farklarının izahı nedir?

 25. "Alem-i meleküt" ve "alem-i emir" kavramları aynı mıdır, açıklar mısınız?

 26. "Alem-i misal" ile "alem-i melekût" arasında nasıl bir ilişki vardır?

 27. "Alem-i misal" veya alem-i gayb mahluk mudur, kıyamet hangi alemde kopacaktır?

 28. "Alem-i misal", ruhlar alemi ile cismani alem arasında mı?

 29. "Alem-i şehadet" ile "alem-i misal" ne demektir?

 30. "Alem-i vücub" ve "alem-i vücubun künuzu" ne demektir, açıklar mısınız?

 31. "Alevilik" ve "Şia" hakkında bilgi verir misiniz?

 32. "Aleyhisselam" ifadesinin, Hz. Mehdi için kullanılması doğru mudur?

 33. "Amel" , "fiil" , "kisb" ne demektir; aralarındaki fark nedir?

 34. "Amud-u nurani" ne demektir?

 35. "An-ı seyyale" ile "an-ı vahid" kavramlarını açıklar mısınız, aralarında fark var mıdır, varsa nedir?

 36. "Arş" ile "alem-i emir" aynı yer mi farklı yerler mi?

 37. "Arş" ne demektir?

 38. "Arz" ile "dünya" kavramlarını izah eder misiniz, aralarındaki fark nedir?

 39. "Arzu" ve "meyil" kavramlarını ve aralarındaki farkı açıklar mısınız?

 40. "Âsâr-ı Bediiyye" ne demektir, bilgi verir misiniz?

 41. "Asfiyâ", "sıddîkîn," "evliya" ve "veli" kavramlarını ve aralarındaki farkı izah eder misiniz?

 42. "Aşk-ı kimyevi" kavramını izah eder misiniz?

 43. "Atâ", "kaza" ve "kader" kavramları hakkında bilgi verir misiniz? Levh-i mahv ve isbat ne demektir ve nasıl değişir, ayrıca bu değişimlerin ata ile alakası var mıdır?

 44. "Avalim-i ulviye" denilen meşhur alem-i misal, alem-i ervah, alem-i berzah, alem-i bakiden ve dar-ı bekadan değiller mi? "Alem-i beka", "alem-i ulvi", "ahiret" kavramlarını tanımlar mısınız?

 45. "Avam" ve "havas" kelimeleri kimler için kullanılıyor? Yazarlara, profesörlere, doçentlere mi havas denir? Bir çiftçi veya köylü havas olabilir mi?..

 46. "Ayân-ı sâbite" kavramını izah eder misiniz?

 47. "Ayat-ı tekviniye" ne demektir?

 48. "Ayet" , "delil" ve "hüccet" kavramlarını açıp, aralarındaki farka değinir misiniz?

 49. "Ayna / ayine" ile "mazhar" olma kavramlarının farkı var mı?

 50. "Ayniyet" ve "misliyet" mevzuunu daha detaylı anlatabilir misiniz?

 51. "Âza-i aslî" ne demektir; ruh mu yoksa acbü'z-zeneb midir?

 52. "Azamet" ve "kibriya" kavramları arasındaki fark nedir?

 53. "Azap" ve "elem" arasındaki fark nedir?

 54. "Azim" ile "hırs" arasındaki farkı, Risale-i Nurlarda geçen haliyle nasıl açıklayabilirsiniz? Bir işteki gayret, azim mi hırs mı; farkı nedir?

Yükleniyor...