"Haricî tecavüze karşı kuvvetle mukabele edilir. Çünkü düşmanın malı, çoluk çocuğu ganimet hükmüne geçer. Dahilde ise öyle değildir..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Haricî tecavüze karşı kuvvetle mukabele edilir. Çünkü düşmanın malı, çoluk çocuğu ganimet hükmüne geçer. Dahilde ise öyle değildir. Dâhildeki hareket, müsbet bir şekilde manevi tahribata karşı manevi, ihlas sırrıyla hareket etmektir. Hariçteki cihad başka, dahildeki cihad başkadır. Şimdi milyonlar hakiki talebeleri Cenâb-ı Hak bana vermiş. Biz bütün kuvvetimizle dahilde ancak asayişi muhafaza için müsbet hareket edeceğiz. Bu zamanda dahil ve hariçteki cihad-ı maneviyedeki fark pek azimdir." (Emirdağ Lahikası-II, 151. Mektup)

Silahlı mücadele ve kuvvet kullanma, sadece ve sadece İslam toplumunu tehdit eden harici düşmanlara karşı yapılabilir. Harici düşmana karşı yapılan cihatta galip gelmesi durumunda düşmanın malı, çoluk çocuğu ganimet hükmüne geçer.

Oysa dahilde Müslümanların birbiri ile savaşıp galip gelen tarafın mağlup tarafın malının, çoluk çocuğunun ganimet hükmüne geçmesi asla caiz değildir. Batı taşeronluğu yapan bazı sapkın ve sözde cihatçı guruplar, ehlisünnetin bu önemli prensibini inkâr ederek Müslümanların malına çoluk çocuğuna musallat olması tam bir hiyanet ve alçaklıktır.

Kalbi ve gönlü yara almış bir adama, silah zoru ile şifa ve hidayet vermek mümkün değildir. Bu adamın tedavisi yine kalbi ve imani bir reçete ile olabilir. Bu da ancak manevi ve ilmi cihat ile olabilir. Milyonlarca Nur talebesi, bu ince sırrı çok iyi anladığı için bütün gayret ve himmetini Risale-i Nur'un manevi ve imani mücadelesine adamıştır...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...