"Nur namında Risale-i Nur'dur ki, dinde bulunan yüzer tılsımları keşfeden onun manevî elmas kılıncı, maddî kılıçlara ihtiyaç bırakmıyor." Cihad o kadar emredilirken; bu ifade nasıl anlaşılabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ehl-i sünnet itikadında dâhildeki cihad manevîdir. Maddî cihad haricî düşmanlara karşı olur.

Yine Ehl-i sünnete göre dâhilde maddî cihada tevessül etmek, devlete isyandır ve dalalettir. Çünkü bu büyük bir fitneye ve telafisi mümkün olmayan derin yaraların açılmasına sebep olur. Suriye ve Libya’da olduğu gibi. İdareciler zalim de olsa, silahlı mücadele caiz değildir. Dâhilde mücadele, ancak ıslah ve manevî cihad ile mümkündür.

Bugün Suriye bu yanlışın vahim neticelerini yaşıyor. İktidarı silahla devirmeye kalkışanlar, ortada ne ülke bıraktı ne halk bıraktı. Milyonlarca insan öldü, namuslar payimal oldu, vatan elden gitti. İslam iki zarardan en hafif olanı tercih eder ki, buna ehven-i şer denilmektedir. Suriye'deki iktidar zalimdir, yönetimi şerdir, ama şimdiki çatışma ortamı daha büyük bir fitne, daha dehşetli bir şerdir. İki zarardan daha hafif olanına sabredip, ıslah ve manevî cihada devam edilmesi gerekiyordu; ama maalesef böyle olmadı zarar arşa çıktı.

Bu siyasal İslam hareketleri ümmetin başındaki en büyük belalardan birisidir. Dikkat edilirse bu hareketler teröre zemin hazırlayan, gençleri maceranın içine sürükleyen, itidal ve ıslah yerine cihad adı altında fitne ve fesat tohumu eken kanserli urlar gibidir. Boko Haram, El Kaide, Hizbullah, DAEŞ ve benzerleri, hep bu siyasal İslam hareketlerinin zehirli meyveleridir.

Aklı kıt gençleri kandırıp bombacı yaparak, masum-zalim demeden insanları katlettirmek, bu ahmaklara prim vermek ya da cihad gibi kudsî ve mübarek kelimeleri istimal edip onlara zemin hazırlamak da aynı derecede bir alçaklık ve zulümdür.

Maddî cihad, İslam devletinin Müslüman ordusu ile haricî düşmana karşı yapılır. Bunun dışındaki her türlü hareket ve teşekküller eşkiyalıktır, serseriliktir ve gayrimeşrudur. Üstadımız bu cihadı inkâr ediyor da değildir. Kaldı ki kendi de Ruslara, Ermenilere ve İngilizlere karşı Osmanlı devletinin emri altında cihad etmiştir.

Hâlihazırda bütün Müslümanları temsil ve maddî cihad ilan etme selahiyetine sahip bir İslam devleti bulunmuyor. Dolayısı ile bu tahakkuk edene kadar bizim manevî cihadla memur olduğumuz asla unutulmamalıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...