"Asıl mesele bu zamanın cihad-ı manevisidir. Manevi tahribatına karşı set çekmektir. Bununla dahilî asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir. Evet, mesleğimizde kuvvet var. Fakat bu kuvvet, asayişi muhafaza etmek içindir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu zamanın şartları, konjonktürü maddi cihattan ziyade manevi cihadı ön plana çıkarıyor. Özellikle İslam toplumunda manevi ve ahlaki bozulmalara karşı, imani ve ilmi mücadele anlamına gelen manevi cihat hayati bir öneme sahiptir.

Bir toplumda manevi ve ilmi cihadın sağlıklı ve düzenli bir şekilde devam edebilmesi ise, o toplumda asayişin normal ve sağlıklı olmasına bağlıdır. Çünkü iç karışıklığın ve kavganın olduğu bir toplumda manevi ve ilmi bir mücadeleden söz edilemez. Bu yüzden Üstadımız ve talebeleri asayişi muhafaza etmeye ayrı bir önem ayrı bir hassasiyet göstermişler.

"Memleketin her tarafında bulunan bu yüz binlerce Risale-i Nur talebesinden hiçbirinin, hiçbir yerde asayişi muhil hiçbir hareketi, hiçbir vak’ası yoktur. Her Nur talebesi, hükûmetin, nizam ve intizamın tabii birer muhafızıdır, asayişin manevi bekçisidir." (Tarihçe-i Hayat, Isparta Hayatı)

Zaten ehlisünnet anlayışında dahilde silahlı mücadele haramdır. Silahlı mücadele ve kuvvet kullanma ancak harici düşmanlara karşı olur ve orada caizdir. Risale-i Nur hareketinin en büyük özelliği, müspet hareket etmek ve dahilde manevi cihattır.

" Evet, mesleğimizde kuvvet var. Fakat bu kuvvet, asayişi muhafaza etmek içindir. وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى düsturu ile -ki 'Bir câni yüzünden onun kardeşi, hanedanı, çoluk çocuğu mesul olamaz'- işte bunun içindir ki, bütün hayatımda bütün kuvvetimle asayişi muhafazaya çalışmışım." (Emirdağ Lahikası-II, 151. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...