Şu insan-ı ekber olan dünyanın eceli taayyün etmemiş midir? Nasıl bir müphemiyet var ki her asır kendisini kıyamete yakın hissetmiştir. Bununla alakalı birkaç misal verebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evet, kıyamet vakti taayyün etmemiştir. Nitekim birçok ayette bu konu öyle bir üslupla işlenmiştir ki, her an kıyamet kopacakmış gibi bir his uyandırmaktadır. Ancak bunun ne zaman olacağının bildirilmemesiyle ve bilhassa alametlerine dikkat çekilmesiyle her insana, her asra ders verilmiş oluyor:

“Sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki: Onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun zamanını ondan başkası açıklayamaz. O göklere de yere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir.” (A'raf, 7/187)

“Kıyametin zamanı hakkındaki bilgi, ancak Allah’ın katındadır. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez.” (Lokman, 31/34)

“Kıyamet yaklaştıkça yaklaşmıştır.” (Necm, 53/57)

“Onlar, kıyamet gününün ansızın gelip çatmasını mı bekliyorlar? Şüphesiz onun alametleri belirmiştir. Kendilerine gelip çatınca ibret almaları neye yarar!” (Muhammed, 47/8)

“Fakat ne yazık ki, insanların çoğu (kıyametin geleceğine) inanmazlar.” (Mü'min, 40/59)

Resul-i Kibriya Efendimiz (asm) de Hz. Cebrail’in kıyametin ne zaman kopacağıyla alakalı suale, “Sual sorulan kişi, suali sorandan daha bilgili değildir.” demiş, ancak kopmasından önce vuku bulacak bazı hadiselerin onun yaklaştığının alametleri sayılacağını haber vermiştir.(1)

Ayrıca, Peygamber Efendimiz (asm), ahir zaman peygamberi ve son resul olması dolayısıyla, kıyamete yakın bir zaman diliminde gönderildiğini(2), bir hadis-i şeriflerinde şöyle ifade etmiştir:

"'Ben kıyametin kopacağı aynı saatte gönderildim. Ancak, şunun şunu geçmesi gibi ben kıyamet saatini geçip biraz evvel geldim!' buyurdular ve orta parmağı ile şehadet parmağını gösterdiler."(3)

Ayetlerden ve hadislerden de anlaşılacağı üzere, kıyametin vaktinin belli olmamasının ve yakın olmasının en büyük hikmeti; insanların ikaz ve irşad ile gafletten uyanmalarını ve ahirete hazırlık yapmalarını sağlamaktır.

Bazı ayet ve hadislerdeki işaretlerden istihraç ederek, kıyametin vaktiyle alakalı bazı ipuçlarına ulaşan mühim zatlar, kıyametin vaktinin gizli kalmasının hikmetini tam anladıklarından ve ona uygun bir hayat sürdüklerinden, bu durum onlara bir zarar vermemiştir.

Dipnotlar:

1) Buhari, İman, 37.
2) Buhari, Talaķ, 25, Rikak, 39; Müslim, Fiten, 132-135.
3) Tirmizi, Fiten 39.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...