"Mi'rac yoluyla beka âlemine girdi." Mi'rac mucizesinin beka âleminde olmasını izah eder misiniz, bu âlemin özellikleri nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Beka"; "varlığının asla sonu olmayan" demek olup, Cenab-ı Hakk'a ait bir sıfattır.

"Beka âlemi", cennet ve cehennem, arş ve kürsi gibi bütün uhrevi âlemleri içine alan geniş bir ıstılahtır.

İşte Habib-i Kibriya Efendimiz (asm.)'in rü’yete mazhar olması bu dünyada değil, beka âleminde tahakkuk etti.

Hz. Musa (a.s.) ise bu tecellinin dünyada gerçekleşmesini istediği için, ona mazhar olamadı ve dağın tecellisine bile dayanamayıp bayıldı.

Allah Resûlü (asm.) cenneti tarif ederken; “Ne göz görmüş ne kulak işitmiş ne de beşer kalbinin hatırına gelmiştir.”(1) buyururlar. Bu hadisin bir yönü de şudur: İnsan şu kâinattan daha mükemmel, daha harika olduğu gibi, cennet ehli de cennetten daha mükemmel olacaktır. Zira cennet onun hizmetine verilmiştir. Cenneti aklımızın alamayacağını haber veren bu Hadîs-i şerîf, mü’minin orada ulaşacağı makamı burada hayal etmemizin de mümkün olmadığı mesajını vermiş oluyor.

Yine Nur Küllîyatı’nda bir dua cümlesinde “...Bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını, membalarını göster...”(2) buyurulur. Cennet nimetleriyle bu dünya nimetleri arasındaki farkın, asıl ile gölge arasındaki fark kadar büyük olduğunu ders veren bu cümle, mü’minler için de böyle bir terakkinin söz konusu olduğuna işaret eder.

Ölüm yolculuğu ile kabir, berzah, mahşer, mizan ve sırat gibi birçok safhalarından geçtikten ve cennete layık bir kıymet aldıktan sonra inşallah cennete giren her mü’min rüyete mazhar olacaktır. Cennet ehli olanların bütün latifeleri, duyguları, hissiyatları öyle inkişaf edecek ve öyle bir kıvama gelecekler. Böylece hadis-i şerifte ifade edildiği gibi, bir dolunay gecesi, ayı çok rahat bir şekilde gördükleri gibi, Cenab-ı Hakk’ı da perdesiz göreceklerdir. Cennet ehlinin, Cenab-ı Hakk’ın rü’yetine mazhar olacaklarına şüphe yoktur. Mühim olan, akıl ve kalb gibi bütün latifelerimizi iman hakikatleri ile nurlandırmak, ubudiyet ile cilalandırmak ve böylece cennete layık bir kıymet almaktır.

Dipnotlar

(1) bk. Buhari, Bed'ü'l-Halk 8; Müslim, Cennet 2.
(2) bk.10. Söz
, Beşinci Suret

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...