Avazların ne olduğunu Üstad Lemeat'ta anlatıyor. Şehirlerde işittiğimiz araba sesleri gibi, hatta kötü sesler de var. Bunlar nasıl zikirdir veya tesbihattır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan hodkâm ve bencil olduğu için, her şeyi kendi nefsinin ölçüleri ile ölçüp tartıyor. Bir şey nefsin hoşuna gitti mi, iyi; gitmedi mi, kötü oluyor. Hâlbuki iyiliğin ve kötülüğün miyarı nefsin hevası değil, İlahî adalet ve mizandır. Bu yüzden insan, nefsini ve hevasını kâinata mühendis tayin etmemelidir.

Bu ölçü ışığında meseleye bakacak olursak, araba sesinin veya herhangi bir gürültünün kötü mü iyi mi olduğu, değişecektir. Bir merkebin sesi insanın kulağına hoş gelmez, ama bu durum o merkebin sesinin bir çeşit zikir olmasına da engel değildir. Geceleri yatarken bir sivrisineğin sesi kadar insana eziyet veren bir ses olmaz. Lakin o vızıltı sesi de o mübarek hayvanın tesbihi ve zikridir. Öyle ise kâinattaki bütün avazları hoşumuza gitsin veya gitmesin, hepsini maksatlı bir zikir olarak görmeliyiz.

Çünkü yüzleri hikmetiyle farklı yaratan Allah, sesleri de farklı yaratmakla hikmetini göstermiştir.

“Onun ayet ve delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Şüphesiz bunda bilenler için ibretler vardır.” (Rum, 30/22)

ayeti bu hakikate ışık tutmaktadır.

Üstad Hazretleri bu ince hakikate şu şekilde işaret ediyor:

"Eğer her ferdin keyfine göre hareket edilirse, dünyanın nizam ve intizamı fesada gider."

"Ey müteşekkî! Sen nesin? Neye binaen itiraz ediyorsun? Cüz'î hevesini külliyat-ı kâinata mühendis mi yapıyorsun? Kokmuş olan zevkini nimetlerin derecelerine mikyas ve mizan mı yapıyorsun? Ne biliyorsun ki, zannettiğin nimet nikmet olmasın? Senin ne kıymetin var ki, sineğin kanadına müvâzi olmayan hevesini tatmin ve teskin için felek çarklarıyla hareketten teskin edilsin?"(1)

1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Şemme.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

abdurahmann

CEVABINIZ ICIN ALLAH RAZI OLSUN.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...