"Gözlerimizi açtık, dünya içine saldık. Hatırına gelir mi evvelki gelişimiz? Garip, yetim olmuştuk..." Burayı evvelki geliş ile birlikte izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evvelki geliş" ruhlar aleminde bütün insanların Allah’ın “Rabbiniz kim?” sorusuna "kalu bela" ile cevap vermeleridir.

"Kıyamet gününde, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Âdemoğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki: 'Ben sizin Rabbiniz değil miyim?' (Onlar da), 'Evet (buna) şâhit olduk.', dediler." (A’raf, 7/172)

İnsan ruhlar aleminden anne karnına, anne karnından dünyaya, dünyadan kabre, kabirden haşre haşirden mahşere, mahşerden sırat köprüsüne ve en sonunda da cennet ve cehennem gibi sonsuz bir seyahatin içindedir.

Bu sonsuzluk yolculuğunda insan açısından en önemli aşama dünya hayatıdır. Çünkü bu hayat imtihan yeridir, insan bu imtihanı kazanırsa ahiret hayatı buna göre şekillenecek. Bu hayatta en önemli rehber, delil ve imam ise peygamberler ve onlar vesilesi ile gönderilen kutsal kitaplardır.

Bununla beraber Allah insanı kainat kitabını anlayacak, tartacak ve ölçecek duygu ve cihazlar ile donatmıştır. İnsan bu donanımını peygamberinin sünneti ve kutsal kitapların ışığı doğrultusunda kullanırsa, o zaman hakiki bir kul kamil bir insan olur...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...