"Malımızdan veririz, mallarından alırız. Ticaret muhabbeti, onlar bizi beslerler, hediyelerle süslerler, hem de teşyi ederler." Buradaki "malımızdan vermek" ve "mallarından almak" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Her nereye geliriz, herhangi taifeye misafir oluyoruz; pek uhuvvetkârâne istikbal görüyoruz. Malımızdan veririz, mallarından alırız."

"Ticaret muhabbeti, onlar bizi beslerler, hediyelerle süslerler, hem de teşyi ederler. Gele gele işte geldik, dünya kapısındayız, işitiyoruz avaz."(1)

İnsan, dünya hayatında ağırlanan bir misafir gibidir. Mesela, insan doğar doğmaz güzel bir gıda olan süt ile beslenir, anne ve baba ona iki hizmetçi olur, sonra büyüdükçe nimetler halka halka önüne açılır.

"Malımızdan veririz" ifadesi, insanın iman ve ibadetine kinayedir ki, insanın yegane zenginliği ve tek servetidir. Elinden başka da bir şey gelmez.

"Mallarından alırız" ifadesi de yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, insanın dünya hayatında istifade ettiği nimetlere kinayedir.

(1) bk. Sözler, Lemeat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...