"Demek, füruat-ı İslâmiye, değişmeye kàbil bir libas hükmünde değil ki, onlar tebdil edilse esas din bâki kalabilsin..." Hristiyanlıkta teferruatın değişebileceği söyleniyor, nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İslam dininde; bir Müslüman’ın en basit yemek ve içmek gibi adaplarını, Peygamber Efendimiz (asm) sünneti ile tespit ve tayin ediyor. Yani; İslam dini hayatın her alanını kuşatan ve düzenleyen bir dindir. Bu sebeple bu alanlarda tespit edilen kuralların ve düzenlemelerin hepsi dinin temel emirleri gibi önemli ve inkarı kabil değildir. Değiştirmeye kalkışmak ihanet ve sapkınlık sayılmıştır.

Ama Hristiyanlık'ta böyle bir kuşatıcılık ve düzenleme yoktur. Hazreti İsa (as) sadece dinin esas kısmını tesis edip, sair teferruat kısımlarını tespit ve tayin etmediği için, teferruatta bir kudsiyet, bir sağlamlık yoktur. Teferruat kısmını ya havarileri ya da birtakım ruhani liderleri tespit ve tayin etmiştir. Bu tespit ve tayin semavi olmayıp, arzi olduğu için, her dönem ve asırlara kifayet edememiştir. Bu sebeple her asırda Hristiyanlık değişime ve dönüşüme maruz kalmıştır. Hatta esas kısımları da zamanla tahrifata uğramıştır.

Bu sebeple Hristiyanlık ile İslam mukayese edilemez.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...