"Demek, füruat-ı İslâmiye, değişmeye kàbil bir libas hükmünde değil ki, onlar tebdil edilse esas din bâki kalabilsin." Hristiyanlıkta teferruatın değişebileceği söyleniyor, nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İslam dininde; bir Müslüman’ın yemek ve içmek gibi en basit adâbını, Peygamber Efendimiz (asm) sünneti ile tespit ve tayin ediyor. Yani; İslam dini hayatın her sahasını ihata eden ve nizama koyan bir dindir. Bu sebeple bu sahada tespit edilen kaidelerin hepsi dinin temel emirleri gibi ehemmiyetlidir ve inkârı kabil değildir. Onlara değiştirmeye kalkışmak ihanet ve dalâlet sayılmıştır.

Ama Hristiyanlık'ta böyle bir durum sözkonusu değildir. Hazret-i İsa (as) sadece dinin esas kısmını tesis edip, sair teferruat kısımlarını tespit ve tayin etmediği için, teferruatta bir kudsiyet yoktur. Teferruat kısmını ya havarileri ya da birtakım ruhanî liderleri tespit ve tayin etmiştir. Bu tespit ve tayin semavî olmayıp, arzî olduğu için, kifayet edememiştir. Bu sebeple her asırda Hristiyanlık değişime maruz kalmıştır. Hatta esas kısımları da zamanla tahrifata uğramıştır.

Bu sebeple Hristiyanlık ile İslamiyet mukayese edilemez.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...