"Hakikat-i Kur’âniyeye iktida ve ittihad eden bu İsevî dinidir ki, Hazret-i İsa Aleyhisselâmın nüzulüyle o dinsiz meslek mahvolur..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Avrupa medeniyeti maddî terakki sayesinde hak ve kâmil olan İslam’a yakınlaşacak ve onu kabul etmeye hazır bir hale gelecektir. Bu yakınlaşma sayesinde çok sayıda Hristiyan, İslam ile müşerref olacak ve oluyorlar da.

Evet, Hristiyanlık din olarak tasaffi ede ede en sonunda İslam’a teslim olacaktır. Zira Hristiyanlık, tarihî seyri içinde bu tasaffi merhalelerini birkaç defa yaşadı. Katı ve mutaassıb Katolik mezhebine karşı Protestanlık mezhebi hurûç ederek birtakım hurafe inançları parçaladı. Aydınlanma döneminin de tesiri ile Hristiyanlık hızlı bir şekilde din olarak tevhide doğru gidiyor.

Tabiatiyle, Hristiyanlık âleminin tasaffi etmesi bir anda olmayacaktır. Protestanlık mezhebi ile başlayan tasaffi seyri halen de devam etmektedir. İçtimaî hâdiseler uzun vadeli ve sıkıntılı olarak devam eder; oldu-bitti tarzında olmaz.

"Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelir, Hazret-i Mehdîye namazda iktida eder, tâbi olur."(1)

Bu hadis bu içtimaî inkılaba işaret eden bir mu’cizedir.

Risale-i Nur'a göre Hazret-i İsa (as)’in hem şahsı hem de şahs-ı manevîsi ahir zamanda bulunacaktır.

Risale-i Nur'daki şu paragraf bu manayı açıkça ifade ediyor:

"Hazret-i İsâ Aleyhisselâm geldiği vakit, herkes onun hakikî İsâ olduğunu bilmek lâzım değildir. Onun mukarreb ve havassı, nur-u imanla onu tanır. Yoksa, bedâhet derecesinde herkes onu tanımayacaktır."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Buhari, Enbiya: 49; Müslim, İmân:244, 245, 247; İbn-i Mâce, Fiten: 33; Müsned, 2:336, 3:368.
(2) bk. Mektubat, On Beşinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

inkişaf
"Semâvî ve ulvî hâlis bir din İsevîlerde zuhur edecek." Burada ne İslamiyet nede Hıristiyanlık kast ediliyor.Sanki farklı bir din zuhur edecek gibi algılanıyor ifadeden.Burayı nasıl anlayabiliriz?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Semâvî ve ulvî hâlis bir dinden maksat İslam dinidir. İslam dan başka bir din beklentisine girmek küfürdür. Çünkü İslam son dindir ondan başka din gelmeyecektir. Risale-i Nur külliyatını bütünü ile ele alırsan böyle bir düşünceye sapmanın imkansız olduğunu göreceksin.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...