"Aynı isimlerin mazharı olan Risaletü’n-Nur şahs-ı manevîsine işaret etmesi, Kur’ân-ı Azimüşşanın şe’nine yakışır bir keyfiyettir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu ifade, cümlenin geçtiği mektubun içinde yer alan ayetin, işari olarak, Risalelere işaret ettiğine dair Hafız Ali Ağabey'in bir yorumudur.

İlgili ayetin içinde iki kez tevhid kelimesi geçmektedir. Ve ikinci tevhid kelimesinden sora, Aziz ve Hakim isimleri zikredilmektedir. Risaleler, muhteva itibarıyla Allah'ın isimlerinin izah ve ispatından ibarettir. Bu sebepten, ilgili ayetin, böyle bir esere bir şekilde işaret etmesi gerektiğini ifade eden Hafız Ali Ağabey, mektubun devamında da cifir hesabı ile bu ayetin, risalelere nasıl işaret ettiğini anlatmaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...