"Kur’ân-ı Azîmüşşan'ın, sûrelerin başındaki hurûf-u mukattaanın zikredilen minval üzerine tansifleri hakkında ihtiyar ettiği tarîk, beş yüz dört ihtimalden intihap edilmiştir." cümlesini açar mısınız, neden beş yüz dört?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hece harflerinin adedi -elif-i sakine hariç kalmak şartıyla- yirmi sekiz (28) harftir. Kur'an-ı Hakim, bu harflerin yarısını zikretmiş, yarısını terketmiştir.

Kur’an’ın zikrettiği harfler, insanlar tarafından terkettiği harflerden daha fazla kullanılmaktadır. Meselâ: En fazla tekrar ettiği harfler arasında, dile en hafif gelen "elif, lam" harfleridir.

Kur'an, kullandığı harfleri hece harflerinin adedince sûrelere taksim etmiştir.

Kur'an, mehmuse, mechure, şedide, rahve, müsta'liye, münhafida, müntabika, münfetiha gibi hece harflerinin her bir çeşidinden yine yarısını kullanmıştır.

Kalkala, zelleka gibi, sayısı tek olan guruptan dile ağır gelen harflerden az, hafif gelenden çok alınmıştır.

Kur'an'ın bu taksimatı beş yüz dört ihtimalden bir olarak seçilmiştir. Adı geçen taksimatın dışında hiçbir surette böyle dengeli ve yarı yarıya bloke edilmiş şekliyle bir bölüşüm söz konusu olamaz. Bu gibi i'caz parıltılarından zevk alamayan, kendi zevkini kınamalıdır.

Hece Harflerinin Kur'an'daki Taksimatına Bakalım:

Zelleka harfleri: Altı tanedir. Bunların üçte ikisi alınmıştır. Alınanlar, "Rı-Lam-Mim-Nun", alınmayanlar ise, "Be-Fe".

Boğaz harfleri: Altı harf olup üçte ikisi kullanılmıştır. Alınanlar; "Ha-Ayın-He-Hemze", alınmayanlar; "Gayın-Hı"

Kadı Beydavî'nin de ifade ettiği gibi, bu harfler çok kullanıldığından bunların üçte ikisi alınmıştır.

Kanaatimizce burdaki taksimat noktalı ile noktasız olanlar arasında da yapılmıştır. Boğaz harflerinden noktalı olan iki harf alınmayıp, noktasız olan dört harf alınmıştır. Çünkü noktasız olanlar daha hafiftir.

Boğaz harfi olmayanlar: Yirmi iki adettir. Bunlardan da on adet alınıp, yine karşıt iki gruptan on dört tane harf kullanılmıştır. Alınanlar "Rı-Sin-Sad-Tı-Kaf-Kef-Lam-Mim-Nun-Ye".

Mehmuseler: On harf olup yarısı alınmıştır. Alınanlar, "Sin-Ha-Kef-Sad-He" alınmayanlar, "Fe-Se-Şın-Hı-Te" Bu harflerin beş tanesi noktalı, beş tanesi noktasızdır. Kur'an bunu da yarılamış ve sadece beş noktasız olanları almıştır.

Mechureler: On sekiz olup yarısı alınmıştır. Alınanlar, "Hemze-Mim-Lam-Ayın-Rı-Tı-Kaf-Ye-Nun"; alınmayanlar, "Be-Cim-Dal-Zel-Ze-Dad-Zı-Gayın-Vav," Görüldüğü gibi, birbirinin zıddı olan mehmus ve mechur harflerden toplam on dört tane alınmıştır ki, bu da hece harflerinin yarısıdır.

Şefehiler: İki tanedir. Alınan, "Mim", alınmayan, "Be".

Şedidler (Sert harfler): Sekiz olup yarısı alınmıştır. Alınanlar, "Hemze-Tı-Kaf-Kef", alınmayanlar, " Be- Te-Cim-Dal".

Rahveler (Yumuşaklar): Yirmi olup yarısı alınmıştır. Alınanlar, " Ha-Rı-Sin-Sad-Ayın-Lam-Mim-Nun-He-Ye", alınmayanlar, " Se-Hı-Zel-Ze-Şın-Dad-Zı-Ğayın-Fe-Vav" Yumuşak ve sert harflerden de on dört adet alınmıştır.

Muntabikler (Kapalı harfler): Dört tane olup yarısı alınmıştır. Alınanlar, "Tı-Sad", alınmayanlar, "Dad-zı".

Münfetihler (Açık harfler): Yirmi dört olup yarısı alınmıştır. Alınanlar, "Elif-Ha-Rı-Sin-Ayın-Kaf-Kef-Lam-Mim-Nun-He-Ye", alınmayanlar ise, "Be-Te-Se-Cim-Hı-Dal-Zel-Ze-Şın-Ğayın-Fe-Vav". İki karşıt guruptan olan bu harflerden de toplam olarak on dört harf alınmıştır.

Müsta'liyeler: Yedi harftir. Alınanlar, "Kaf-Sad-Tı", alınmayanlar, "Hı-Dad-Zı-Ğayın,"

Münhafideler: Yirmi bir harf olup kullanılanların sayısı on birdir. Alınanlar, "Hemze-Lam-Mim-Rı-Kef-He-Ye-Ayın-Sin-Ha-Nun", alınmayanlar, "Be-Te-Se-Cim-Dal-Zel-Ze-Şın-Fe-Vav". Karşıt bu iki gurup harflerden de toplam on dört tane kullanılmıştır.

Kalkalaler: Beş tanedir. Alınanlar, "Kaf-Tı", alınmayanlar, "Be-Cim-Dal".

Bediüzzaman'a göre yetmiş sekiz harften meydana gelen on dört şeklin bu tarzda taksimatı ancak beş yüz dört (504) ihtimalden biri olarak seçilmiştir. Bu sayı da yedinin katıdır. 504 =72x7 = 36x14.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

zisangul
Allah razı olsun...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Lazgin
Son paragrafı detaylı anlatabilir misiniz? Ben alınan harfleri saydım 77 buldum. ( Yanlış bulmuş olabilirim) Siz 78 demişsiniz ama 72 yı 7 ile carpmissiniz. Burayi izah eder misiniz. Bir de 7 sayısını niye kullandık?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...