"Azîz yeni kardeşlerim ve eski mahpuslar,.. Buraya girmemizin inâyet-i İlâhiye cihetinde bir ehemmiyetli sebebi, sizsiniz." Sözü edilen hangi hapishanedir ve bu inayetten maksat nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Azîz yeni kardeşlerim ve eski mahpuslar,"

"Benim katî kanaatim gelmiş ki, buraya girmemizin inâyet-i İlâhiye cihetinde bir ehemmiyetli sebebi, sizsiniz. Yani, Nurlar, tesellileriyle ve imânın hakikatleriyle sizi bu hapis musîbetinin sıkıntılarından ve dünyevî çok zararlardan ve boşu boşuna gam ve hüzün ile giden hayatınızı faydasızlıktan bâd-ı hevâ zâyi olmasından ve dünyanızın ağlaması gibi âhiretinizi ağlamaktan kurtarıp, tam bir teselli size vermektir..."(1)

Üstadımız bu tavsiyeleri Afyon hapishanesinde yatarken, oradaki mahkûmlara yapmıştır.

"İnayet"ten maksadın ne olduğ, Üstad'ın yukarıdaki ifadelerinde açıkça ortaya konmuştur.

Mahpusların sıkıntılardan kurtulmaları, onlara büyük bir yardım olduğu gibi, hayatlarının faydasız geçmesini önleyip o hayatı kıymetlendirmek, ağlayan dünyalarına karşı âhiretlerini ağlamaktan kurtarmak, yani âhiret âlemini ebedî azap yerine nihayetsiz bir saadete çevirmek, onlar için en büyük bir inayet ve yardımdır. Sizlere karşı bu büyük vazifeyi yapalım diye inâyet-i İlahiye ile bu hapse girdik.” denilmiş oluyor.

(1) bk. Sözler, On Üçüncü Söz, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...