"Gençlerin çok vartaları var ki, en tatlı hayatını en acı ve acınacak bir hayata çeviriyorlar. Ve bilhassa şimalde koca bir devlet, gençlik hevesatını elde ederek, bu asrı fırtınalarıyla sarsıyor." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler. His ve heves ise kördür, akıbeti görmez. Bir dirhem hazır lezzeti, ileride bir batman lezzete tercih eder; bir dakika intikam lezzeti ile katleder, seksen bin saat hapis elemlerini çeker. Ve bir saat sefahet keyfiyle, bir namus meselesinde binler gün hem hapsin, hem düşmanının endişesinden sıkıntılarla ömrünün saadeti mahvolur."

"Bunlara kıyasen, biçare gençlerin çok vartaları var ki, en tatlı hayatını, en acı ve acınacak bir hayata çeviriyorlar. Ve bilhassa şimalde koca bir devlet, gençlik hevesatını elde ederek bu asrı fırtınalarıyla sarsıyor. Çünkü akıbeti görmeyen kör hissiyatla hareket eden gençlere, ehl-i namusun güzel kızlarını ve karılarını ibâhe eder. Belki hamamlarında erkek-kadın beraber çıplak olarak girmelerine izin vermeleri cihetinde bu fuhşiyatı teşvik eder. Hem serseri ve fakir olanlara zenginlerin mallarını helal eder ki, bütün beşer bu musibete karşı titriyor." (Sözler, On Üçüncü Söz, İkinci Makam)

Gençlerin önünde çok büyük tehlikeler bulunuyor. Bu tehlikelere karşı tedbir alınmazsa yani aklı başında hareket edilmezse, hayatının en tatlı dönemini en acı bir şekle sokabilir.

Özellikle komünizm, gençliğin bu damarını ve körlüğünü kullanarak bu asrı fırtınaları ile sarsıyor. Komünizm zehirli felsefi düşünceleri ile gençliği anarşide ve düzen tanımaz eylemlerde kullanıyor. Kuzeydeki koca devlet komünizm ile yönetilen SSCB yani Sovyet Rusyası idi.

Evet, his ve hevesle her şeyi tartan ve hissi ciddi anlamda etkileyen bu zamanın günahlarına karşı zamanın gençlerine ve insanlarına Allah kolaylık versin inşallah.

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daire-i meşrûada kalmazsanız, o gençlik zâyi olup başınıza hem dünyada, hem kabirde, hem âhirette kendi lezzetinden çok ziyâde belâlar ve elemler getirecek..." cümlelerini izah eder misiniz?

- RİSALE-İ NUR VE GENÇLİK

- GENÇLİĞİN KIYMETİNİ BİLMEK!..

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...