Risale-i Nur mizanlarından On Üçüncü Sözün İkinci Makamının haşiyesidir

İçerikler


 1. "Risâle-i Nur'daki hakiki teselliye mahpuslar çok muhtaçtırlar,.. Nurlara ekmek kadar ihtiyaçları var." Risale-i Nur'un, mahpuslara teselli noktasında nasıl bir tesiri var ki; mukayese olarak ekmek gibi temel bir gıda ile denk tutuluyor?

 2. "Şimâlde koca bir devlet, gençlik hevesâtını elde ederek, bu asrı fırtınalarıyla sarsıyor... Hem, serseri ve fakir olanlara zenginlerin mallarını helâl eder ki, bütün beşer bu musîbete karşı titriyor." izah eder misiniz?

 3. "İşte bu asırda, İslâm ve Türk gençleri, kahramanâne davranıp, iki cihetten hücum eden bu tehlikeye karşı, Risâle-i Nur'un Meyve ve Gençlik Rehberi gibi keskin kılınçlarıyla mukabele etmeleri elzemdir." İki cihetten hücum eden tehlike nedir?

 4. Terbiye-i Kur’aniye ve Nurun hakikatleriyle donanan bir gencin, mes’ud bir Müslüman ve sair zihayatlara, hayvanlara bir nevi sultan, olduğundan bahsediliyor. Bu cümle sadece Nur talebesi gençlere mi bakıyor? Sultan olma ifadesi hangi anlamda kullanılmış?

 5. "Evet, bir genç, hapiste, yirmi dört saat her günkü ömründen tek bir saatini beş farz namaza sarf etse ve ekser günahlardan hapis mâni olduğu gibi,.. bütün kütüb ve suhuf-u semâviye katî haber verip müjde ediyorlar." Nasıl anlayabiliriz?

 6. "Mahpus zulmen mahkûm olmuşsa, farz namazını kılmak şartıyla, her bir saati bir gün ibadet" ifadesinin devamında "Her bir saatleri yirmişer saat ibadet" ve "Her bir gün on gün kadar bir ibadet kazandırabilir." deniyor. Bu farklılıkları izah eder misiniz?

 7. "Ben yetmiş beş yaşımda, binler tecrübelerle ve hüccetlerle ve hadiselerle aynelyakin bildim ki,.." Üstad, hakkalyakin bilmesine rağmen neden aynelyakin diyor?

 8. "Binler tecrübelerle ve hüccetlerle ve hâdiselerle aynelyakîn bildim ki, hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imândadır... Bir üzüm tanesini yedirir, on tokat vurur gibi, hayatın lezzetini kaçırır." İzahı nasıl?

 9. "Hakikî zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur. Yoksa, dünyevî bir lezzette çok elemler var. Bir üzüm tanesini yedirir, on tokat vurur." Açıklar mısınız?

 10. "Ey hapis musîbetine düşen bîçareler! Mâdem dünyanız ağlıyor ve hayatınız acılaştı..." Hapis musibetine düşmeyenler olarak bizim alacağımız dersler ne olabilir, bizim hapsimiz dünya olabilir mi?

 11. İslam büyüklerinden bazıları üzüntülü olmayı, dertli olmayı tavsiye ediyor. Halbuki günümüzde eğlenmek, sürekli neşeli olmak, gülmek tavsiye ediliyor ve strese karşı bunlar öneriliyor. Dengeyi sağlamak adına Risalelerde bir tavsiye var mıdır?

 12. Ağır şartlar altında nöbet tutan bir askerin vazife ve sevabıyla; mesuliyeti mucip bir suç işleyerek hapse girmiş bir insanın hapishanedeki ibadetli hayatı bir tutuluyor. Bu meselenin izahını lütfeder misiniz?

 13. "Zevâl-i lezzet elem olduğu gibi, zevâl-i elem dahi lezzettir." ifadesini açıklayabilir misiniz? Bu genel bir kaide midir?

 14. İnsanın, akıl alakadarlığı ile mazi ve müstakbelle irtibatı vardır. Bir Müslümanın mazi ve müstakbeli düşünmesi nasıl olmalıdır? Sabır kuvvetinin kullanımı ile ilgili tavsiyenin tatbiki çok zor ve müşkül görünüyor. Ne önerirsiniz?

 15. "İşte bu kıymetli kazancın şartı, farz namazını kılmaktır. Ta ki, o hizmeti lillâh için olsun. Hem bir şartı da, sadakat ve şefkat ve sevinçle ve minnet etmemek tarzda yardımlarına koşmaktır." sevinç ile açar mısınız?

 16. Sevdiğim bir yakınımı katleden birisini nasıl affedebilirim? Yoksa bu affediş bir trafik kazası veya istemeden bir öldürme fiili sonucunda mı olmalı? Nefsim, sevdiğim birisini kasten öldüreni affetmeye yanaşmıyor, konu hakkında bilgi verir misiniz?

 17. "Kur'ân'ın emrettiği ve hak ve hakikat ve maslahat ve insaniyet ve İslâmiyet iktizâ ve teşvik ettikleri olan, barışmak ve musâlâha etmektir." Barış ve musalaha ile, hem dünya hem de ahiret azabından kurtulmak nasıl oluyor, burayı nasıl anlamalıyız?

 18. "Çünkü, ecel birdir, değişmez." Sebebin ortadan kalkınca, müsebbebin vukua geleceğinin bizce meçhul olması ile bu cümleyi nasıl anlayacağız?

 19. "Eğer barışsalar ve öldüren tevbe etse ve maktüle her vakit duâ etse, o halde, her iki taraf çok kazanırlar ve kardeş gibi olurlar. Bir gitmiş kardeşe bedel, birkaç dindar kardeşleri kazanır.." kader-i ilahiye teslim olarak affetmek tavsiyesine göre izah?

 20. "Azîz yeni kardeşlerim ve eski mahpuslar,.. Benim katî kanaatim gelmiş ki, buraya girmemizin inâyet-i İlâhiye cihetinde bir ehemmiyetli sebebi, sizsiniz." Söz edilen hangi hapishanedir ve bu inayetten maksat nedir?

Yükleniyor...