"Bazan gayet derin ve bilinmez ve çok ehemmiyetli bin cihette de hikmeti olan bir hakikata fenni bir nam takar. Güya o nam ile mahiyeti anlaşıldı..." Örnekle izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yerin çekim kuvveti, suyun kaldırma yasası, soğuğun dondurma sıcağın yakma prensibi, çekirdek ve tohumun çatlama ve filizlenme ilkesi, elektrik, uçak, tiren, vs... Bütün bunlar harika birer kudret mucizesi iken, fen ilimleri bu mucizelere bir isim ve unvan takarak, bu mucizeyi adileştirip sıradanlaştırıyor. Bu mucizelerin arkasında iş gören harika kudreti perdeliyor, yani üstünü örtmeye çalışıyorlar.

"Gemi denizde nasılda yüzüyor, ibret al!.." dediğinde, adam "Ne var canım, suyun kaldırma yasası ile yüzüyor, bunda büyütülecek bir husus yok, sende abartma." denilmesi meselenin can alıcı noktası oluyor. Adam geminin denizde yüzme mucizesini suyun kaldırma yasası ile geçiştirip, oradaki İlahi nimet ve hikmeti göremiyor.

Güneş etrafında mükemmel bir ahenk ve ölçü ile dönen gezegenleri ve bundaki sayısız hikmet ve güzelliklere dikkat çektiğinde, o pozitivist adam, "ne var canım, aslı asdarı bir çekme ve itme kuvvetidir" deyip oradaki kudret harikasının üzerini örtüyor, onu basit bir fenni nam ile geçiştiriyor.

Yahu bu çekme ve itme kuvveti denen bilimsel isim nelere kadirmiş ki o koca gezegenleri sapan taşı gibi etrafında mükemmel bir ölçü ile döndürüp, sonra yeryüzünde mevsimlerin oluşmasına varana kadar her şeyi tanzim ediyormuş, vah vah vah…

İşte determinist ve materyalist düşüncede olan bilim insanları böyle adi isimlere tapıyorlar ve onun ile gönül eğlendiriyorlar. Yazık onlara, müşriklerin puta tapması ile bunların soyut isimlere tapması arasında hiçbir fark yok. Hatta puta tapanlar vehmi ve soyut bir isme değil, hiç olmazsa elle tutulur gözle görülür maddi bir heykele tapıyorlar!..

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...