"Bazen hayır, şerre vasıta olur." cümlesini izah eder misiniz, hayır şerre nasıl vasıta olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bazan Hayır, Şerre Vasıta Olur"

"Havastaki meziyet, filhakika sebeptir tevazu, mahviyete; olmuş maatteessüf sebeb-i tahakküme,

Tekebbüre hem illet. Fakirlerdeki aczi, âmilerdeki fakrı, filhakika sebeptir ihsan ve merhamete.

Lâkin maatteessüf müncer olmuştur şimdi zillet ve esarete. Bir şeyde hasıl olan mehâsin ve şerefse,

Havas ve rüesâya o şey peşkeş edilir. O şeyden neş'et eden seyyiat ve şer ise, efrad ve hem avâma,

Taksim, tevzi edilir. Aşiret-i galipte hasıl olan şerefse, 'Hasan Ağa, aferin!' Hasıl olan şer ise,

Efrada olur nefrin. Beşerde şerr-i hazin!"(1)

İnsanların müşterek gayreti ile elde edilen hayır, bazen haddine olmadığı halde bir şahsa verilir. Bu şahıs bu yükü taşıyamaz, zamanla kendinde olmayan fazileti kendinde gibi görmeye ve insanlara tahakküm etmeye ve üstünlük kurmaya çalışır ki, bu da şerdir ve zulümdür. Bu ise o büyük hayır vesilesi ile meydana gelmiştir. Yoksa hayır bizatihi şerri netice veriyor değildir.

Havas tabakasında bulunan üstün meziyetler tevazu ve mahviyeti gerektirirken, maalesef kibir ve hükmetme arzusunu doğurmuş. Bu yüzden kimseye hak etmediği değeri ve kıymeti vermemek gerekiyor. Çünkü haksız bir şekilde verilen teveccüh o şahsı şımartır, yoldan çıkarır ve insanlar ezilir.

Burada hayır şerre, bizzat değil bilvesile vasıta oluyor.

(1) bk. Sözler, Lemeat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...