"Bedevi bülbüllerini konuştur"mak ile "Muarız hocanın dolularla başının tokatlanması" ne demektir ve kimdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Gül fabrikası gülistanlarını ve merhum bedevi bülbüllerini konuşturan Hüsrev kardeş! Risale-i Nur, Isparta'yı âfât-ı semaviye ve arziyeden muhafazasına sebeb olduğunu çok hâdisatla beraber, bu yeni zelzele hâdisesi ve muarız hocanın dolularla başının tokatlanması, yeni bir hücceti oluyor. Ve Mu’cizât-ı Kur’âniye lâhikasını, sizin isabetli fikrinize havale ediyoruz. Hem siz, yazdığınız miktarı gönderiniz. Biz burada tekmil eder, size de sonra haber veririz."(1)

"Bedevi Bülbüller" meselesini şu şekilde anlıyoruz: Bedevi Zühtü Ağabey Kur'an talebeleri yetiştirmektedir. Bu talebelere atfen bülbül denilmesi çok muvafık düşüyor. Bunu şuradaki ifadeden anlıyoruz:

"... bu eski ve yeni gayyûr kardeşimiz Büyük Zühtü, resmiyete bakmayarak, Risale-i Nur’un mühim vazifelerinden olan mâsumlara Kur’ân dersini vermekle gösterildi ki, merhum Zühtü Bedevî yerine, bu Büyük Zühtü’yü yeni veriyor."(2)

Dolu hâdisesi; bildiğimiz mânada dolu yağışıdır. Bir başka mektupta şöyle geçiyor:

"... Risale-i Nur’u kuvvetli bir kalkan bulmasıyla hiçbir zarar vermemesi ve Risale-i Nur’a muarız bir hocanın bütün hâsılatını mahveden dolu, o muarıza has kalması, başkasına ilişmemesi..."(3)

Muarız hocanın da, Eğirdir müftüsü olduğunu şuradan anlıyoruz:

"Zâtınız, herkesten ziyade hizmetimize taraftar ve hararetle himayetkâr olmak lâzım gelirken, maatteessüf, meçhul sebeplerle, aksimize tarafgirâne ve bize karşı soğukça rakîbane baktığınızdan,.."(4)

Dipnotlar:

(1) bk. Kastamonu Lahikası, 165. Mektup.
(2) bk. age., 170. Mektup.
(3) bk. age., 167. Mektup.
(4) bk. Barla Lahikası, 170. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

nurcu56
Allah razı olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...