"Fihristenin bâriz bir vasfı daha var ki..." Fihristenin bahsedilen "bariz vasfı" nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Re’fet Bey'in Bir Fıkrasıdır."

"Aziz ve muhterem Üstad'ım efendim; Sözler’in ve Mektubat’ın ve Pencerelerin fihristesi o kadar güzel olmuş ki, bir defa sathî bir nazar atfeden kimse, Risaleti’n-Nur eczalarının kıymet ve ehemmiyeti hakkında yek nazarda bir fikir edinebilir. Bu fihriste umum risalelere bedeldir. Hiçbir müellif, yazmış olduğu yüz yirmi kadar kitabının her birisinin hülasa-i mealinden ve bilhasa metnindeki âyâtı, birer birer münasip ve manidar bir tarzda tadat etmek suretiyle risalelerin gayatından ve mahiyetinden bahsetmek şartıyla, böyle ehemmiyetli dört risaleyi vücuda getiremez. Fihristenin bariz bir vasfı daha var ki, o da kendi ihtiyarınızla olmayıp, sünuhat-ı kalbiye ile olduğunu ispat ediyor. Biz bu halleri gördükçe, sizin gibi bir Üstada nailiyetimizden dolayı Rabbimize çok şükür etmekteyiz."(1)

Burada Refet abi, Üstadımızın yazdığı Fihrist Risalesi için bu ifadeyi kullanmaktadır. Fihrist Risalesi iki kısımdır. Birinci kısmı Üstadımız telif etmiş (ki sual de bu kısma aittir), ikinci kısmı ise ağabeyler yazmıştır. Üstadımız bu Fihrist Fisalesi ile bütün bir risalenin veya kitabın öz bir şekilde anlatılmasını ve anlaşılmasını temin etmek gayesini taşımış diye anlıyoruz.

"Birinci kısım ile ikinci kısım arasında acaba ne gibi fark var?" diye bir bakarsak, o "bariz" vasfı hemen görürüz. Zira Üstadımız kendine has bedi' üslubu ile âdeta bir insanı bir hücrede göstermek nevinden bir maharetle, risaleleri çok mahirce az ifadeler içerisinde sıkıştırarak muhataba sunmuştur. Ağabeylerin yazdıkları fihristelerde bu nevden bir maharet ciddi anlamda görünmemektedir. Zaten Re'fet Ağabey de Fihriste'nin bir kısmını yazanlardandır. Onun bu ifadesine bu nevden bakıldığında, Üstad'la yaptığı aynı işin ne kadar zor olduğunu telmihi ve işari olarak beyan ediyor.

1) bk. Barla Lahikası, 168. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...