"Fakat muvaffak olmaz, geri çekilir. 'Kahraman ordu, dizginini onun elinden kurtarıyor.' diye rivayetlerden anlaşılıyor." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tarih boyunca Türk milleti İslam’ın ordusu görevini üstlenmiştir; Selçuklu ve Osmanlı bunun en büyük ispatı niteliğindedir. Süfyan, Türk milletini yani İslam’ın ordusunu İslam’a karşı kullanmaya çalışacak, ama bunda uzun vadede başarılı olamayacak ve olamamış da.

"Şarkın en cesur ve kuvvetli ve kesretli kavmi ve İslâmiyetin en kahraman ordusu olan Türk milleti, o rivayet zamanında Horasan taraflarında bulunup daha Anadolu'yu vatan yapmadığından, o zamandaki meskenini zikretmekle Süfyanî Deccal onların içinde zuhur edeceğine işaret eder."(1)

Süfyanî deccalın en belirgin özelliği, Türkçülük perdesi altında dinsizliği Türkler içinde hakim kılmak olacaktır. Ama "Kahraman ordu, dizginini onun elinden kurtarıyor." Gerçekten de gün geçtikçe onun düşüncelerinin Türk milleti nezdinde zayıflayıp yok olmaya yüz tuttuğunu müşahede etmekteyiz.

(1) bk. Şualar, Beşinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

ilyas26125
O zamanlar Horsan tarafında kurulan Türk devleti hangisiydi?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Horasan İran'ın doğusunda ve kuzeydoğusunda yer alan bölgeye verilen isim. Farsça bir kelime olan Horasan "Güneşin yükseldiği yer" anlamına gelir.
Bu bölgede ilk Gazne Devleti hüküm sürmüştür. 
Samanîler'den ayrılıp Afganistan'ın Gazne kentine yerleşen Alp Tegin'in 961 yılında kurduğu devlettir. Tam anlamıyla bağımsızlığı 977'de Sebük Tigin'in başa geçmesiyle gerçekleşmiştir. Daha sonraları İran üzerine yayılan Gazneliler, en parlak dönemini Sultan Mahmut ile yaşamıştır. Bu dönemde hem Hindistan'a 17 kez sefer yapılarak İslam bu bölgede yayılmış, hem de Abbasi Halifeliği Büveyhoğulları'ndan korunmuştur. Selçuklular'ın 1040 yılında yapılan Dandakan Savaşı ile güç kazanmasının ardından Gazneliler dağılmış, 1186'da Gurlular'ın son Gazneli sultanı Hüsrev Melik'i tutsak almasıyla devlet resmen son bulmuştur.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Lazgin
Bu hadisede üstad hazretleri deccalin Türk olduğunu söylüyor ama Hz Ömer ve Yahudi çocuk olayında onun Yahudi soyundan olduğunu söylüyor. Bunu açıklayabilir misiniz?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Üstad deccalin Türk olduğunu söylemiyor Türkler içinden çıkacağını söylüyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...