"Bedevilere nisbeten çok ulûm-u nazariye vardır; medenilere nisbeten lisân-ı âdât ve ef’âlin telkinâtıyla ulûm-u mütearife hükmüne geçmişlerdir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Üçüncüsü: Bedevilere nisbeten çok ulûm-u nazariye vardır; medenilere nisbeten lisân-ı âdât ve ef’âlin telkinâtıyla ulûm-u mütearife hükmüne geçmişlerdir."

"Bu nükteye binaen; bedevilerin hâllerini muhakeme için kendini o bâdiyede farzetmen gerektir."(1)

İnsanın muhiti, yani yaşadığı çevre medeni ve eğitimli ise, insana talim etmeden birçok şeyleri öğretir. Bireyin gelişmesinde ve terakki etmesinde ivme çok hızlı olur. Yani çevre o kişiye bir cihetle tabii bir okul ve medrese olur. Onu doğal olarak yetiştirir.

Ama çevresi bedevi, yani eğitim ve öğretimden yoksun olan bir insan, çok ilimlerden ve bilgilerden habersizdir. Medeni toplumlarda ayyuka çıkmış bir mesele, bedevi toplumlarda gizli ve nazari kalabilir. Yani ancak eğitim ve öğretim ile onu talim edebilir. Medeni toplumda doğal yollarla öğrenilen bir husus, bedevi toplumlarda ancak eğitim ve öğretim ile öğrenilebilir.

Peygamber Efendimiz (asm)'in muhiti bedevi idi, medeni toplumlara nispetle çok ilim ve bilgilerden uzak ve mahrum bir vaziyette idi. Ama Kur’an vesilesi ile getirdiği ilimler insanlığın çoç çok üstünde idi. Bu da gösteriyor ki Kur’an onun (asm) değil Allah’ın kelamıdır. Ümmi bir toplumda ümmi bir zatın böyle muazzam bir kitabı telif etmesi aklen mümkün değildir, demek bu kitabın müellifi Allah’tır.

(1) bk. Şuaat, Marifetü'n-Nebi, Üçüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan
Zamane çocukları buna bir misal.okula başlamadan bir çok şeyi öğreniyorlar!
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ilyas26125
Bedevi ve eğitimden uzak bir toplumda yaşayan peygamberimiz zamanında hangi devletler veya medeniyetler daha gelişmiş ve ileri seviyedeydi?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Pers ve Doğu Roma imparatorlukları o zamanın en gelişmiş iki medeniyeti idiler.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...