"Merhamet, hürmet, emniyet, haram ve helâlı bilip haramdan çekilmek, serseriliği bırakıp itaat etmektir." Anarşi ve terörden kurtulmanın yolları bunlardan nasıl geçer?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kalbinde merhamet ve hürmet olan birisi başkasının canına, malına, namusuna zarar vermez. Anarşist denilen guruplar bir gösteri yaptığında, devletin kaldırım taşlarını söküp, esnafın canına ve malına kastedebiliyorlar.

Bireysel olarak emin ve güvenilir birisi olunduğunda, siyasi ve sosyal problemler kendiliğinden çözülür. Ticaret, siyaset ve toplumsal huzur, ancak emniyet ile olan şeylerdir. Emniyetin olmadığı yerde huzur ve gelişme olmaz.

Haram ve helale riayet edilen toplumlarda huzur ve bereket varken, riayet edilmeyen yerlerde karmaşa ve bereketsizlik hükmediyor. Bu da toplumsal hayata olumsuz olarak yansıyor ki, buna siyasette anarşizm deniliyor.

Risale-i Nur, şefkat ve adalet ile istibdadı, hürmet ve itaat ile de anarşizmi çözüyor. Güncel tabir ile "güçlü olan şefkati zayıf olan da hürmet ve itaati" esas almalıdır. Her iki haslet de tahkiki iman ile mümkündür.

Bunu siyasal olarak değerlendirecek olursak, yöneten ile yönetilen ilişkisi, yani yönetim demokratik olacak ve herkes hukuk önünde mutlak eşit muamele görecek, yönetilen de kanunlara tam itaat edecek.

Aslında anarşizm istibdadın doğal bir neticesidir. İnsanlara zalimane baskı yaparsan, insanlar çıkış ve çözümü kanlı / kansız isyanda (anarşizmde) görür. Bu yüzden gerçek demokrasi ve hukukun üstünlüğü tek çıkar yoldur.

Demokrasi, İslam ahlakı ve edebi ile yeniden yorumlanmalı ve İslam toplumlarına inşa edilmelidir.

Anarşi ve terörün temelinde, maddi ve manevi hiçbir otoriteyi tanımama manası vardır. Yani anarşi imansızlığın bir netice ve sonucudur diyebiliriz. Doğal olarak anarşi hastalığının panzehiri iman ve itaattir. Bir insanın kalbinde iman, bedeninde ibadet hükmederse, bu kimseden anarşi ve terörün çıkması mümkün değildir.

Toplum serkeşlik, anarşi, fısk, sefahat ve sapkınlık gibi manevi hastalıkların tamamından kurtulmak ve arınmak istiyor ise iman, ahlak ve maddi ve manevi ilimlerin beraberce okutulduğu eğitim ve öğretime ağrılık vermelidir.

Emniyet ise bütün bunların tabi ve doğal bir sonucudur. Yani iman ve ibadetin hükmettiği bir yerde emniyet ve huzur oluşur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...