"Kürdistan'a maarif-i cedidenin idhâline çare-i yegâne: Hamidiye alaylarında askerlik münasebetiyle; mekatibte medrese nam-ı me'lûfiyle ulum-u diniye ile beraber..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kürdistan'a maarif-i cedidenin idhâline çâre-i yegâne: Hamidiye alaylarında askerlik münasebetiyle; mekatibte medrese nâm-ı me'lûfiyle ulûm-u diniye ile beraber fünûn-u lâzîme-i medeniyeyi; aşâir-i mezkûrenin üç muhtelif nikatında talebenin tayinatının te'miniyle beraber üç dâr-ul ilim küşâd.. Ve bunlardan neş'et eden Kürd üleması da, ihya olacak medaris-i münderisede Kürdlerin isti'dadlarına göre tedris-i fünûn etmektir." (Asar-ı Beidiiyye, s. 516)

Kürtleri yeni eğitim sisteminin içine dâhil etmenin tek çaresi, Hamidiye alayları adı altında kurulan askeri mekteplerde fen ve din ilimlerinin beraberce okutulduğu bir eğitim müfredatına geçmektir.

Aşiretlerin merkezi noktalarında talebelerin tayinatlarının da temin edilmesi ile her aşirete ilim mektepleri açılmalı. Ve bu mekteplerde Kürt âlimleri de istihdam edilmeli ve eğitim Kürtlerin bünyesine de uygun olmalıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...