"Ben ki bir gedayım, bir büyük padişaha nasihat ettim. Demek yarı cinayet ettim. Cinayetin öteki yarısını söylemek zamanı gelmedi." Yarı cinayeti izah eder misiniz, diğer yarısını nerede bulabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yarı Cinayet: Merhum Sultan Abdulhamid’e hitaben ikazkar nasihatlerini havi açık mektup şeklinde makaleler neşrederek, bir müsalahaya davet meselesidir. Şöyle ki:

İttihad ve Terakkicilerin hükümet başına geçmeleriyle, Padişah Abdulhamid Han'ın eski yetki ve fermanları tamamen elinden anayasaları mucibince alınmış gibi, bir nevi muattal vaziyette durdurulduğu bir zamanda, Bediüzzaman Hazretleri onunla hem müsalaha etmek, hem de onu hilafet makamında kaim etmek için, çare olarak ona bazı hizmet yollarını ve metotlarını bildiren açık mektup neşrettiğini ifade eder.

Büyük hizmetlerinin unvanı olan öteki Yarı Cinayeti ise, o zaman yad etmez. Fakat bilahare bir kumandanın; bozuk ve mason ittihatçıların tam halefi olarak büsbütün Avrupacı, dinden ve İslami ananelerinden tecerrüd etme zihniyet ve hareketini hadislerle dile getiren Beşinci Şua Risalesini yazdığı için, kendisinin yirmi beş sene keyfi küfri zihniyet hesabına işkenceler altında bırakılmasına sebep olduğundan bahseder.

Bu, “cinayet” ile tesmiye ettiği büyük ve yüce hizmetlerinin ünvanları ve gerçek milliyetperverlik ve vatanperverlik ve hamiyetkârlığın ifade ve nişanelerinin manzumesinin büyük bir bölümü, aydınlatıcı delil ve belgelerle yer yer külliyatta bulunmaktadır. Ancak özet olarak sizleri “Divan-ı Harb-i Örfi ve Said-i Nursi” adlı esere havale etmek isteriz.

Demek ki Yarı inayet: Divan-ı Harbi Örfi'de izah edildiği gibi Abdulhamit Han’a ciddi manada tavsiyeler, ülkenin istikbali hakkında görüş ve kanaatlar ve Yıldız Sarayı hakkında Darülfünun olması cihetinde ricalar vardır. İlgili yeri olduğu gibi alıyoruz:

"Münhasif Yıldızı darülfünun et, ta Süreyya kadar âli olsun. Ve oraya seyyahlar, zebânîler yerine ehl-i hakikat melâike-i rahmeti yerleştir, ta cennet gibi olsun. Ve Yıldız’daki milletin sana hediye ettiği servetini, milletin baş hastalığı olan cehaletini tedavi için büyük dinî darülfünunlara sarf ile millete iade et. Ve milletin mürüvvet ve muhabbetine itimad et. Zira, senin şahane idarene millet mütekeffildir. Bu ömürden sonra sırf âhireti düşünmek lâzım. Dünya seni terk etmeden evvel sen dünyayı terk et. Zekâtü’l-ömrü, ömr-ü sâni yolunda sarf eyle."

"Şimdi muvazene edelim: Yıldız eğlence yeri olmalı veya darülfünun olmalı? Ve içinde seyyahlar gezmeli veya ulema tedris etmeli? Ve gasp edilmiş olmalı veyahut hediye edilmiş olmalı? Hangisi daha iyidir? İnsaf sahipleri hükmetsin."(1)

"Ben ki bir gedayım, bir büyük padişaha nasihat ettim. Demek yarı cinayet ettim." diyerek, meseleyi vuzuha kavuşturur.

Diğer Yarı Cinayet ise, Üstadımızın yeni hizmet hayatında Külliyatla yapacağı mühim hizmetleri, hasımları tarafından cinayet telakki edilip öylece muamele edilmesidir. Siracunnurun arkasına havale ettiği ve yazmadığı Yarı Cinayet ise; hasımlarının tam vaziyetini izah edip nazara veren Beşinci Şua risalesidir.

(1) bk. Divan-ı Harb-i Örfi, Yarı Cinayet.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

sozlerkosku95
Teşekkür Ederim Allah Razı Olsun Allah Kur'an'dan Hizmetten Ayırmasın. Amin..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...