"Ben sizlere kanaat ettim ve ediyorum, başkalara bakmıyorum, meşgul olmuyorum; siz dahi Risaletü’n-Nur’a kanaat etmeniz lâzımdır, belki bu zamanda elzemdir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımız bunun ölçülerini alakalı mektubun hemen başında şöyle ifade etmiştir:

"Risaletü'n-Nur hakaik-i İslamiyeye dair ihtiyaçlara kâfi geliyor, başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor. Kat'î ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki, imanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve tahkiki yapmanın en kısa ve en kolay yolu Risaletü'n-Nur'dadır. Evet, on beş sene yerine on beş haftada Risaletü'n-Nur o yolu kestirir, iman-ı hakikîye isal eder."

Demek ki Risale-i Nurlar; iman, tevhid, haşir, nübüvvet ve kelam mevzularında başka eserlere ihtiyaç bırakmayacak derecede kâfi malumatı ve mukni delilleri vermektedir. Ancak bu mevzuların dışında kitap okumamak şeklinde anlamak doğru değildir. Hem kaldı ki bu mektup herkese hitap etmiyor, belli bir daireye hitap ediyor. O daireler ise mektubun başında şöyle ifade edilmektedir:

"Risale-i Nur talebelerinin hasları olan sahip ve vârisleri ve haslarının hasları olan erkân ve esasları olan kardeşlerime bugünlerde vuku bulan bir hâdise münasebetiyle beyan ediyorum"(1)

(1) bk. Kastamonu Lahikası, (48. Mektup).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

mustafanur
RABBIM SIZDEN RAZI OLSUN ABI COK FAYDALI OLDU
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ebulemin
... sahip ve varisleri ve haslarının hasları olan erkan ve esasları... her dönemde var olacak mı? yoksa üstadın döneminde yaşayan ve kendine çok yakın talebeleri bu halkayı meydana getirir mi. zamanımızda da bu kategorilere giren zatlar var mı?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

Bu makamlar birer mazhariyettir. Bir fizik profesörü bütün mesaisini fizik üzerine yoğunlaştırdığı ve okuduğu kaynakları da bu sahanın kaynakları olmasına dikkat ettiği gibi, bütün mesaisini nur hizmetine verenler de elbette ki, mesaisini nurlara verecek ve bu eserleri anlamaya, anlatmaya çalışacaktır. Yani bu işin sahibiymiş gibi, bu davanın varisiymiş gibi bütün enerjisini bu davaya vermeye kendini mecbur hissedenler gibi hizmet edenler yukarıdaki vasıflara haiz olabilirler. Ama onların amacı bu makamlara sahip çıkmak olmadığı için, böyle bir beklenti içine de girmezler, rızai ilahi der yollarına devam ederler.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Lazgin

Umum nur talebelerinin gaye-i hayali haslardan olabilmek o daireye girebilmektir. Bu zaviyeden bakarsak bir Nur talebesi Risale-i Nur u aksatmadan başka kitaplara müracaat ederse haslardan olamaz mı?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Risale-i Nuru aksatmamak kaydı ile başka kitaplara bakanlarda haslardan olabilir kanaatindeyiz. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...