"Risaletü’n-Nur hakaik-i İslâmiyeye dair ihtiyaçlara kâfi geliyor, başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor." Risale-i Nur'un sahası daha ziyade iman hakikatleri iken, buradaki "İslâm hakikatleri" ifadesini nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur'un zekat, oruç, namaz, kelime-i tevhit ve hac gibi İslami hakikatleri gayet mukni ve kati bir üslup ile izah ve ispat etmesi ve dahi hücuma maruz kalmış İslam’ın birtakım hükümlerini (miras ve çok eşlilik gibi) müdafaa etmesi meseleye ışık tutar kanaatindeyiz.

Risale-i Nurlar, "İslam hükümleri nasıl icra edilir?" üzerinden değil "Neden icra edilir?" üzerinden hareket ettiği için, sadece iman hakikatleri değil İslam’ın hükümleri ve hakikatlerini de kâfi derecede ders veriyor.

Bu asırda materyalist felsefe iman ve İslam hakikatlerine hücum ettiği için, Risale-i Nur da bu hücuma karşı Kur’an'dan aldığı ders ve kuvvetle mukabelede bulunuyor. İslam’ın ayrıntı ve ilmihal bilgilerini diğer kaynaklara havale edip imani bir müdafaada bulunuyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...