Risale-i Nur'da Toplam Kaç Ayet Tefsir Edilmiş, Kaç Hadis Geçmektedir?

Risale-i Nur'da Toplam Kaç Ayet Tefsir Edilmiş, Kaç Hadis Geçmektedir?
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nur-u Kur'ân'dan muktebes olan Risale-i Nurların gerçek mâhiyeti husususunda, dinî ilimlere, bilhassa Kur'ân ilmine vâkıf olan muhakkik âlimler itiraf etmişler ve ediyorlar ki: Kur'ân-ı Mu'ciz-ül Beyan, Risale-i Nurların yegâne menbâı ve üstadıdır. Nurlar bizzat Kur'ân'ın en nurlu, en berrak ve has müfessiridir ve onun nurlarını aksettirmiştir. Bu hakikat aynı zamanda Nur Müellifinin samimi ifâdeleri ile sâbit olduğu gibi, meydandaki zâhir ve bâriz hakikatın kendisiyle de böyledir.

Ancak Nurları mütalâa edenlerin mâlumları olduğu üzere, Risale-i Nurlar sâir tefsirler gibi, Kur'an'ın yüz kere, bin kere tefsir ve şerhi yapılmış olan zâhirî metin ve ibâresinin değil, onun maksud mânalarının orijinal bir tefsiridir.

Hem Risale-i Nur, umum Kur'ân'ın bir tefsiri de değildir. Yani Kur'ân'ın başından alıp sonuna kadar ve sıra takib ederek âyet-âyet, kelime-kelime bir tefsiri değildir. Amma imanın altı rüknüne bakan ve ayrıca da bu rükünlerin her birisinin teferruatına da işâret eden âyetlerinin mâna, murad ve maksadlarının has, yekta bir tefsiridir. Bu mevzuda misaller getirerek mes'elenin isbatına çalışmanın gereği yoktur. Çünki, Risale-i Nurlar meydandadır.

Hem Risale-i Nur'da bir çok hükümlü beyân ve ifâdeler, zâhiren şu, şu âyetlerdendir denilmemesine rağmen -ekseriyet-i mutlaka ile- o gibi hükümlerin her biri, bir veya birkaç âyetin mânalarının terkibidir. Nasıl ki, Hz. Üstad'ın sahih rivâyetlerle gelen şu beyânı bu davaya kat'i hüccettir:

"*Üstad: Ben bir Risâlenin te'lifine başladığım zaman iki yüz âyât-ı Kur' âniye imdadıma geliyordu..."(1)

buyurmuşlardır. Evet, Risale-i Nurlara ilim ve basiret gözü ile bakan ülemânın da kat'î kanâatları aynı merkezdedir.

İşte bu nazarla baktığımızda, Âyet-i Kerîmelerin, Risalelerde üç ayrı şekilde yer aldığını söylemek mümkündür.

Birincisi: Orijinal metni ile birlikte yer alan âyetler.
İkincisi: Meâl olarak yer alan âyetler.
Üçüncüsü ise: Mana olarak yer alan ayetlerdir.

Abdulkadir Badıllı Ağabeyin hazırlamış olduğu "Risale-i Nur'un Kudsi Kaynaklar" adlı eserde bu konuda bilgi bulunmaktadır. Söz konusu eserde yapılan araştırmalarda; bini aşkın hadis ve metin olarak da, altı yüzü aşkın ayet bulunmaktadır.

Hadisler, bilmana olarak da yer almaktadır. Ancak verilen ayetler Arapça metni ile yer alanlardır. Meal ve mana olarak bulunan ayetler bu çalışmada yer almamıştır.

Üstad Hazretleri, Eski Said ve Yeni Said Döneminde yazdığı eserlerde, toplam olarak altı yüz yirmi (620) ayetin doğrudan izah ve tefsirini yapmıştır. Fakat ayet meali ve izahı olarak değil, bir konu hakkında bilgi kabilinden manaya kuvvet vermek açısından binlerce ayetin izahı yapılmıştır. Bunları konunun uzmanı hükmündeki ilim adamları teşhis ve tespit etmişlerdir.

Şimdi Risale-i Nurlarda izah ve tefsiri yapılan ayetlerin kitaplara göre dağılımını vermeye çalışalım:

Sözler :269 ayet
Mektubat :88 ayet
Lem'alar :65 ayet
Şualar :48 ayet
İşarat-ul İ'caz :47 ayet
Mesnevi-i Nuriye :49 ayet
Barla Lahikası :22 ayet
Kastamonu Lahikası :7 ayet
Emirdağ Lah. I- II :6 ayet
Nurun İlk Kapısı :4 ayet
Hutbe-i Şamiye :3 ayet
Asar-ı Bed'iyye :6 ayet
Tarihçe-i Hayat :4 ayet
TOPLAM :620 AYET

Not: Farklı yerlerde izahı yapılan ayetler bir defa alınmıştır. Yani, mesela sözlerde geçen ayetler sayılmış, ama diğer kitaplarda aynı ayetler sayılmamıştır. Aynı durum diğer kitaplar için de geçerlidir.

(1) bk. Abdülkadir BADILLI, Risâle-i Nur'un Kudsî Kaynakları, s. 13, Envar. Neş., 1994, İstanbul.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

akgül
Allah razı olsun bizi aydınlattığınız için
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
huseyin3056

Allah razı olsun 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...