Beşinci Dal, Birinci Meyve'nin sonundaki ayet-i kerîmenin konu ile münasebetini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, bu ayet-i kerîme ile Allah sevgisine bir ölçü getirmiştir.

Ayet-i kerimenin meâli şöyledir:

"De ki, eğer Allah’a muhabbet ediyorsanız bana ittiba edin, tâ ki Allah da sizi sevsin.”(Âl-i İmrân, 3/31)

Lem’alar’da bu ayet-i kerîme hakkında şu açıklama yapılıyor:

“… Demek oluyor ki, insan için en mühim, âli maksat, Cenâb-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmasıdır. Bu âyetin nassıyla gösteriyor ki, o matlab-ı âlânın yolu Habibullaha ittibâdır ve Sünnet-i Seniyyesine iktidâdır.”(1)

(1) bk. Lem'alar, On Birinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...